Noordelijke reeks webinars rond inclusie van start met sessie door Onbeperkte Denkers

Vorige week heeft een noordelijke webinar plaatsgevonden over inclusief denken en werken. De webinar, speciaal bedoeld voor rijksmedewerkers in de regio, vormde de aftrap van een reeks digitale bijeenkomsten waarmee Samenwerking Rijk Noord (SRN) actief bijdraagt aan bewustzijn in het Noorden rond het thema diversiteit en inclusie.

De webinar van afgelopen donderdag is door SRN georganiseerd in samenwerking met Onbeperkte Denkers, een concept dat wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Inzet hierbij is werk en ontwikkeling voor iedereen – ongeacht leeftijd, geslacht, herkomst of beperking.

Uitdagingen

Tijdens de webinar kwamen allerlei vragen aan bod. Ondersteund door Edwin Brink, procesbegeleider namens Onbeperkte Denkers, stonden zo’n twintig deelnemers stil bij dilemma’s en uitdagingen in relatie tot de ambitie van de Rijksoverheid om een inclusieve en diverse werkgever te zijn. De nadruk lag op reflectie: wat is voor jou van belang om inclusief en onbeperkt te denken?

Krachten bundelen

Het zijn vragen waarbij het kan helpen te spiegelen met anderen, zowel op individueel als organisatorisch niveau. “Inclusie verder vormgeven doe je samen”, aldus Edwin. “Door de krachten te bundelen en te experimenteren kom je verder. Dit gezamenlijke webinar van SRN en Onbeperkte Denkers was daarvan wat mij betreft een mooi voorbeeld.”

Kennisdeling

Cindy Prins, operationeel manager bij het Centraal Justitieel Incassobureau en een van de deelnemers aan de bijeenkomst, is eveneens een groot voorstander van verbinding. “Het was erg fijn om tijdens de webinar kennis te kunnen delen met collega’s uit verschillende organisaties”, blikt ze terug. “Ik geloof sterk in dingen samen doen. Regelmatig ligt het accent bij diversiteit en inclusie op beleidsregels. Door ook in de noordelijke regio te kijken naar samenwerking kunnen we veel bereiken. Mooi dat hier vanuit SRN aandacht voor is.”

Meer weten?

Vanaf september organiseert SRN diverse andere webinars over dit onderwerp. Wil je hiervan op de hoogte blijven? Volg de bedrijfspagina van SRN op LinkedIn voor het laatste nieuws. Voor vragen over de samenwerking in het Noorden rond diversiteit en inclusie kan je terecht bij Tanja de Haan.