Aanbesteding Sanitaire supplies: aan het woord Bob Hofkamp (1 van 5)

Met het aflopen van de eerste overeenkomsten voor sanitaire supplies per 1 juni 2020, zag het Rijk kansen om te vernieuwen en te verduurzamen. De Rijksbrede Categorie Schoonmaak Rijk (CMS) is verantwoordelijk voor deze contracten. Samen met UBR|HIS voerde de categorie voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de aanbestedingen uit voor sanitaire supplies met als mooi resultaat 5 gecontracteerde partijen voor de komende jaren. In deze reeks interviews vroegen wij de vijf gecontracteerde leveranciers naar hun ervaring tijdens de aanbesteding, hun ambities, de samenwerking en de toekomst. Dit keer Bob Hofkamp, Director Regional & Corporate Sales NL bij CWS.

sanitaire supplies

In deze aanbestedingen is afscheid genomen van het concept totaaloplossingen. Hoe kijkt u hier tegen aan?

'In onze bedrijfsvoering streven we naar de integratie van producten en diensten die aan elkaar gerelateerd zijn. Ons doel is een veiligere en gezondere toekomst te bieden aan de medewerkers van onze opdrachtgevers. Opnemen van gerelateerde producten in onze dienstverlening stelt ons in staat productontwikkeling op elkaar af te stemmen, minder (primaire) grondstoffen te gebruiken en een economisch aantrekkelijke dienstverlening te bieden.

De ontkoppeling van totaaloplossingen binnen productgroepen die dusdanig sterk met elkaar verbonden zijn, staat dan ook haaks op onze strategie. Echter blijft onze missie hetzelfde: “meer mensen een veiligere en gezondere werkplek bieden’’. Het nieuwe concept heeft ons uitgedaagd om ook op deze wijze duurzame innovatie in de praktijk te brengen.'

In hoeverre gaf de aanbesteding ruimte om uw ideeën als bedrijf kwijt te kunnen, denk daarbij aan innovatie, milieu en sociale duurzaamheid?

'Het is voor inschrijvers altijd fijn werken als er voldoende ruimte is voor eigen inbreng. Wij kennen UBR|HIS als een partij die het beste uit de markt wil halen en de gunningscriteria (en scoringsmodel) hier ook op inricht. Deze aanbesteding bevestigde ons beeld wederom. Het stond inschrijvers niet alleen vrij een kwalitatief hoogstaande inschrijving te doen, inschrijvers werden hier ook toe verleid! Het risico van een financiële meerprijs werd gerechtvaardigd door de (potentiele) fictieve korting voor een kwalitatief betere oplossing.'

Wat betekent deze aanbesteding voor uw bedrijf of voor de markt?

'Vele ogen zijn gericht op deze aanbestedingsprocedures. Wij hopen dat de gunningsmethodiek en beoordeling een inspiratie is voor inkopers. Het is vaak niet nodig om een bestek ‘dicht te timmeren’. Laat eens wat meer ruimte voor creativiteit, innovatie of kansen. Wellicht wordt u positief verrast. Gelukkig zien we dat er in toenemende mate absoluut wordt beoordeeld. Ook wordt de markt vaker geraadpleegd voorafgaand aan de publicatie. Dit zijn stappen in de juiste richting. Zo helpen we elkaar vooruit.'

Wat betekent de Rijksoverheid als organisatie voor uw bedrijf?

'De Rijksoverheid is van oudsher een belangrijke opdrachtgever voor CWS. Hier is niets aan veranderd. Wat wel verandert is de mate van samenwerking tussen de geselecteerde leveranciers. Hoewel CWS is gewend om samen te werken met ketenpartners zoals schoonmaakbedrijven, komt een intense samenwerking met concullega’s zelden voor. Wij kijken uit naar de innovaties die dit brengt.'

Kan deze aanbesteding het vliegwiel zijn voor verdere innovatie binnen de markt?

'Jazeker. Deze markt bestaat uit volwassen partijen die hun verantwoording nemen op het gebied van duurzaamheid. Als we voor onszelf spreken zijn we continu op zoek om onze innovaties in de praktijk te brengen. Helaas is een aanbestedingsprocedure nog te vaak een belemmering in plaats van stimulerende factor. De Rijksoverheid toont aan dat een eindeloos programma van eisen niet nodig is om het gewenste resultaat te bereiken. In dat opzicht kan deze aanbesteding zeker als vliegwiel dienen.'

Hoe kijkt u aan tegen de geëiste vergaande samenwerking tussen de verschillende contractpartners?

'We haalden de samenwerking met onze concullega’s zojuist al even aan. Wij zien uit naar de vooruitgang die dit teweeg moet brengen. Binnen de opdracht is een goed platform gecreëerd om de samenwerking aan te gaan en alle partijen hebben hun commitment uitgesproken. We staan zeer positief tegenover deze ontwikkeling.'