SRN richt zich in het Noorden op partners met impact

Met hernieuwde focus richt Samenwerking Rijk Noord (SRN) zijn pijlen op iedereen met invloed op de verbinding tussen (rijks)organisaties op het gebied van personele capaciteit en mobiliteit. Doel bij deze samenwerking is het gezamenlijk bijdragen aan een gezonde noordelijke arbeidsmarkt.

Het vizier van SRN blijft in 2020 gericht op inhoudelijke resultaten met betrekking tot eerder geformuleerde randvoorwaarden en thema’s. De nadruk in communicatie in de voorliggende periode ligt op de primaire doelgroep, waaronder bestuurders, directeuren en (midden)managers en hun adviseurs. Zij hebben immers directe impact op de samenwerking in het Noorden.

Regionale uitdagingen

De beoogde bundeling van krachten is belangrijk om een antwoord te vinden op regionale uitdagingen. Ontwikkelingen als robotisering, automatisering, de toename van specialistische dienstverlening en een in verhouding sterke vergrijzing geven de noordelijke arbeidsmarkt een eigen dynamiek. Rijksorganisaties en andere overheden, maar ook onderwijsinstellingen en bedrijven leveren hieraan elk hun eigen bijdrage.

Rijk als één werkgever

Voor rijksorganisaties speelt nog een extra prikkel om bij te dragen aan een vitale arbeidsmarkt in de regio. Tezamen dragen zij namelijk verantwoordelijkheid voor de aantrekkelijkheid van het Rijk als één werkgever. In het Noorden werken meer dan 15.000 medewerkers voor in totaal 28 rijksdiensten. SRN helpt organisaties meer gezamenlijk optrekken op onderwerpen als werving, imago, personele uitwisseling en het binden en boeien van (huidig) talent.

Netwerken

Daarnaast assisteert SRN rijksdiensten om de aansluiting te vinden met bestaande netwerken en samenwerkingsverbanden in de regio. Hoe groter de overkoepelende samenwerking, hoe beter rijksdiensten, ondernemers, opleidingsinstituten en andere overheden kunnen zorgdragen voor een meer attractief werk- en vestigingsklimaat in het Noorden.

Meer weten?

Volg SRN op LinkedIn of stuur een mail naar onze postbus.