Data vanuit HR Analytics bieden kansen voor noordelijke rijksdiensten

Datagedreven werken wordt steeds belangrijker. In het Noorden heeft Samenwerking Rijk Noord (SRN) een faciliterende rol als het gaat om het verzamelen en veredelen van data die van belang zijn voor partijen in de regio, binnen de Rijksoverheid en daarbuiten.

SRN wil kennisdeling aanjagen door de verbinding in het Noorden op dit onderwerp te versterken. Rijksdiensten in de regio beschikken over veel data rond ontwikkelingen op het gebied van personele capaciteit. Eveneens zijn er allerlei data beschikbaar die zien op de (gehele) noordelijke arbeidsmarkt. Op basis van al deze gegevens kunnen behoeftes beter in kaart worden gebracht en gezamenlijk prioriteiten worden gesteld. Niet voor niets is het genereren van objectieve data en het delen van kennis een randvoorwaarde onder de samenwerking tussen noordelijke rijksorganisaties.

Statistische analyses

Naast de afdeling Beleidsinformatie (BZK/DG Overheidsorganisatie) is ook P-Direkt voor SRN een interessante partner in het realiseren van deze randvoorwaarde. Het Analytics Lab van P-Direkt doet onderzoeken op het gebied van HR Analytics en helpt organisaties door mee te denken over dit onderwerp. HR Analytics is het generen van inzichten binnen HR door middel van statistische analyses. Op basis van deze analyses kunnen meer gefundeerde beslissingen worden genomen.

Onderzoek

Floris Kalk is HR Analytics-specialist bij P-Direkt en deed voor het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoek naar de verandering van uitgevraagde competenties in vacatureteksten. “Met behulp van tekstanalysetechnieken hebben we uniek inzicht gekregen in hoeverre de competenties die nodig zijn in de toekomst meer worden gevraagd in vacatureteksten. Daarnaast zijn het gevraagde denkniveau en de salarisschaal onderzocht. Zo hebben we bekeken in welke mate JenV klaar is voor de toekomst en wat de ontwikkeling is geweest in de personeelsbehoefte. Met de uitkomst is richting gegeven aan het Meerjarige Personeelsplan.”

Kansen

Voor de noordelijke regio ziet Floris kansen om onderzoek en data te benutten op diverse onderwerpen, waaronder thuiswerken. Wordt het Noorden bijvoorbeeld een aantrekkelijkere woonplek nu thuiswerken meer de norm wordt? Ook is Floris benieuwd naar de in- en uitstroom binnen de regio: “Je zou onderzoek kunnen doen naar wat redenen zijn voor medewerkers om zich in het Noorden te vestigen of juist te vertrekken. Salarisonderhandelingen lopen mogelijk stuk omdat potentiële medewerkers die uit de Randstad komen een hoger salaris gewend zijn, terwijl in het Noorden de woon- en leefkosten lager kunnen liggen.”

Meer weten?

Heb je vragen over het genereren van data en kennisdeling in het Noorden? Neem dan contact op met Meike Barnhard. {maillink} Voor informatie over de dienstverlening van P-Direkt kan je hier terecht.