Vooral IT-ontwikkelaars, testers en architecten zijn schaars

Om nieuwe IT-collega’s te interesseren voor de Rijksoverheid, moet je ze wel kennen. In opdracht van CIO Rijk heeft een extern onderzoeksbureau daarom de Nederlandse IT-arbeidsmarkt in beeld gebracht. Waar de meeste IT-professionals werken, hoeveel actief op zoek is naar een nieuwe baan en vooral: welke IT’ers het moeilijkst te vinden zijn.

Het onderzoek is een vervolg op een uitgebreide stand van zaken in 2017. Onderverdeeld in zeventien IT-vakgebieden is per gebied een factsheet gemaakt met recente cijfers van 2018 tot en met juni 2020. CIO Rijk legt dit beeld naast gegevens vanuit het Rijk, zoals de externe inhuur van IT’ers. De coronapandemie blijkt de cijfers niet drastisch te hebben beïnvloed. Het afgelopen jaar is alleen het aantal latente (afwachtende) baanzoekers wat kleiner geworden: IT’ers zijn óf actief op zoek naar een nieuwe baan óf willen juist blijven waar ze nu zijn.

factsheet IT ontwikkelaar overzicht

Tekort en inhuur

Binnen het gebied van Ontwikkelen is per vijf vacatures maar één actieve werkzoekende beschikbaar. Dezelfde schaarste (5:1) geldt voor Architectuur en Testen. Het zijn daarmee de drie IT-gebieden met de grootste tekorten. Die schaarste zie je in grote lijnen ook terug in het aantal IT’ers dat de Rijksoverheid in 2019 extern inhuurde: een relatief hoog percentage daarvan was op deze terreinen.

Binnen het Rijk staat de Belastingdienst vaak bovenaan in het lijstje met meeste vacatures per IT-vakgebied. Ook hoog scoren Rijkswaterstaat en de Dienst ICT Uitvoering (DICTU), gevolgd door Justitie en Veiligheid, Rechtspraak en Logius.

De organisaties met de grootste vraag naar IT’ers zijn de Belastingdienst, Rijkswaterstaat en de Dienst ICT Uitvoering

Top drie

De meeste IT-professionals zijn te vinden in deze drie vakgebieden:

  1. Onderhoud. Hier werken 148.000 personen, bijvoorbeeld in systeem- en serverbeheer, applicatiebeheer en databasebeheer.
  2. Ontwikkelen. De 115.000 professionals die hier werkzaam zijn, doen dat op het gebied van applicatie-, systeem- en netwerkontwikkeling en data-engineering.
  3. Leveranciersmanagement. In deze categorie werken 80.000 mensen, denk aan categorie- en relatiemanagement, inkoop- en contractmanagement.

Man, begin 40

De gemiddelde leeftijd van de werkzame IT’er in Nederland is begin veertig. Driekwart heeft minimaal tien jaar werkervaring. IT is daarbij nog steeds vooral een mannenwereld, blijkt uit de cijfers. In veel IT-gebieden is tachtig procent of meer man. Bij minder technische beroepen als IT-trainer of informatiemanager stijgt het aandeel vrouwen naar 32 en 41 procent.

factsheet IT ontwikkelaar kenmerken

Werkwensen

In de zoektocht naar een nieuwe IT-baan is een goed salaris en inhoudelijk uitdagend werk steevast belangrijk. Ook een goede werksfeer en een acceptabele reistijd spelen vaak een rol in de keuze voor een nieuwe werkgever. Wat reistijd betreft, denken de meesten aan veertig minuten tot maximaal een uur voor een enkele reis.

Populaire apps

Hoe haal je als Rijk nu nieuwe IT’ers binnen en bereik je de actieve én de minder actieve werkzoekenden? Uiteraard via de gebruikelijke vacaturesites, vakbladen en sociale media. Maar er is meer. De factsheets uit het onderzoek benoemen bijvoorbeeld de populairste apps per doelgroep. WhatsApp, Facebook en NU.nl zijn daarbij vrij standaard. Maar een Architect kiest daarnaast voor iCulture, een IT-beheerder Mapmywalk en een IT-trainer Wifi Analyzer. Opvallend is dat ook TheFork bijna altijd terugkomt, een app waarmee je restaurants kunt reserveren en reviews kunt lezen en geven. Het kan dus interessant zijn de advertentiemogelijkheden van dit soort apps te bekijken en wellicht een vorkje te prikken met een IT-professional!

Meer weten?