Werken aan digitaal vertrouwen

Anne Schrijer werkt sinds een jaar als tech consultant via het Rijks ICT Gilde voor de Rijksoverheid. Om precies te zijn als solution architect. Vanuit het Rijks ICT Gilde (RIG) wordt hij op dit moment ingezet op projecten gerelateerd aan (digitale) identiteiten of systeemintegratie/gegevensuitwisseling. Anne zorgt ervoor dat de gegevensuitwisseling betrouwbaar verloopt en dat de ontvanger van de gegevens kan vertrouwen op de ontvangen data. Op het ogenblik werkt hij aan meerdere opdrachten die te maken hebben met digitaal vertrouwen, met als grootste opdracht een project van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V).

Digitaal vertrouwen

Anne heeft van zijn manier van problemen benaderen zijn werk gemaakt. Hij houdt van puzzelen en patronen ontdekken. Deze patronen gebruikt hij als solution architect om tot oplossingen te komen voor bijvoorbeeld betrouwbare gegevensuitwisseling. Vragen die je daarbij kunt stellen zijn bijvoorbeeld:

  • Zijn gegevens up-to-date?
  • Zijn gegevens correct?
  • Zijn gegevens niet tussentijds aangepast?
  • Komen de gegevens wel van de partij van wie ze horen te komen?

Daarnaast wil Anne als solution architect ook altijd weten ‘Waarom doen we dit? En wat zijn de redenen dat we het zó doen en niet op een andere manier?’ Anne: “Zodra ik weet wat de intentie is bij de gevraagde oplossing, welke puzzelstukjes er zijn én welke patronen meespelen, kan ik in mijn vakgebied de benodigde keuzes en consequenties voorleggen aan de opdrachtgever, die ik daarbij als tech consultant ook van advies voorzie.” Aan Anne dus de taak om duidelijk te krijgen wat er waarom gebouwd moet worden door de applicatiebouwers in zijn team. Daarnaast is hij samen met een projectleider ook verantwoordelijk voor het vaak complexe stakeholdermanagement.

Anne Schrijer Rijks ICT Gilde
Anne Schrijer

Waarom het Rijks ICT Gilde?

Na een commerciële carrière en een baan bij de semi-overheid heeft Anne een jaar geleden bewust voor de Rijksoverheid en het RIG gekozen. “Ik merk bij veel tech consultants van het Rijks ICT Gilde dat ze actief willen bijdragen aan de maatschappij. Er wordt vanuit het RIG ook gekeken naar wat de medewerkers zelf zouden willen doen en of dat past in de beschikbare werkzaamheden. Hierdoor krijg je een groep medewerkers die veel plezier heeft in het werk. Doordat we voor verschillende onderdelen binnen de Rijksoverheid werken, is er ook veel efficiënte kennisuitwisseling. Daarnaast krijg ik zelf door met veel verschillende partijen te werken een beter en completer beeld van de puzzelstukjes en de patronen binnen het overheidslandschap.”

Complex landschap

Voor J&V werkt Anne voor het Registered Travelers Program – Nederland / Global Entry (RTP-nl/GE) aan de versnelde grenspassage van Nederlandse burgers in de Verenigde Staten. Onderdeel van het registratieproces voor deelname aan dit programma is een achtergrondcheck in Nederland. Bij een positieve uitkomst van de check hoef je als Nederlands burger niet meer drie uur in de rij te staan bij de Amerikaanse douane.  

Anne: “Om deze procedure veilig te doorlopen is er een applicatie gebouwd waarmee douanebeambten in Nederland de achtergrondcheck grotendeels geautomatiseerd kunnen uitvoeren. De applicatie zelf is niet complex, maar het landschap waarin de check moet plaatsvinden is dat wél. Vergelijk het met het maken van een kralenketting. Elke kraal is een noodzakelijk stapje in de functionaliteit. Van de beschikbare kralen kunnen we een ketting maken die aan de wensen van de drager voldoet. Nu is het maken van de ketting al lastig genoeg als er een bedrijf is dat alle kralen maakt. Maar als elke kraal door een ander bedrijf wordt gemaakt, waardoor de bevestigingsmethodes niet altijd hetzelfde zijn, wordt de uitdaging al iets groter. En het begint helemaal interessant te worden als je bedenkt dat, terwijl je bezig bent met het maken van de ketting, de kralen zelf ondertussen worden aangepast of soms zelfs verdwijnen...”

Zo werkt het ook met de trajecten waar Anne in zit. Er zijn veel teams bij betrokken die allemaal eigen roadmaps hebben. Daarnaast hebben de verschillende teams ook te maken met beperkingen van de gebruikte infrastructuur of protocolondersteuning. Anne: “De uitdaging zit ‘m in het realiseren van een bruikbare oplossing met al die afhankelijkheden.”