Onderhandelaarsakkoord CAO Rijk, maar hoe zit dat nou met de periode tussen twee cao’s?

De vakbonden en staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn het op 28 september eens geworden over een nieuwe cao voor alle ruim 120.000 rijksambtenaren. Rijksambtenaren krijgen een loonsverhoging van 0,7% en een eenmalige beloning van 225 euro. Ook is er aanspraak op een thuiswerkvergoeding van netto € 363. Daarnaast hebben partijen afspraken gemaakt over duurzaam vervoer en een thuiswerkvergoeding. De nieuwe CAO Rijk loopt van 1 juli 2020 tot 1 januari 2021.

Contractovereenkomst

Het onderhandelingsakkoord is hier in te zien.
De eerste CAO Rijk liep van 1 januari 2020 tot 1 juli 2020. Nu, eind september is er een akkoord over de nieuwe cao. Dit akkoord moet trouwens nog worden besproken met de achterban van de bonden, dus voor er een handtekening staat onder de nieuwe CAO Rijk verstrijkt er ongetwijfeld nog wat tijd. Hoe zit het dan met de tussenliggende periode? Zijn we nu cao-loos of blijft de cao Rijk 2020 die geldig was tot 30 juni gewoon gelden?
 

Cao-loze periode?

In het onderhandelaarsakkoord is afgesproken dat de nieuwe cao loopt van 1 juli 2020 tot 1 januari 2021. In onze CAO Rijk 2020 (die geldig was 1 juli 2020) is echter afgesproken dat, als er op 1 juli 2020 nog geen nieuwe CAO Rijk is afgesproken tussen de minister van BZK en de vakbonden, de cao automatisch wordt verlengd, tenzij de minister en/of de vakbonden de cao uiterlijk op 1 april 2020 zouden hebben opgezegd. We noemen dat ‘stilzwijgende verlenging’.

Dat is duidelijk. Tot het moment van de nieuwe cao blijft de oude cao van kracht. Afspraken uit de cao blijven geldig en werknemers kunnen daar aanspraak op maken.

Terugwerkende kracht

In het onderhandelaarsakkoord is ook afgesproken dat de nieuwe cao als ingangsdatum 1 juli 2020 heeft. Dat betekent dat de afspraken die (nu in september) zijn gemaakt en die misschien in oktober in de definitieve cao vastgelegd worden, terugwerkende kracht hebben. Wat betekent dat nu als er iets wijzigt? Een praktijkvoorbeeld:

Sinds 1 juli 2020 is de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (wet WIEG) in werking getreden. De partner heeft bij de geboorte van een kind recht op 1 week betaald verlof en aanvullend maximaal 5 weken geboorteverlof. De wet regelt dat de partner tijdens de 5 weken aanvullend geboorteverlof in plaats van het salaris recht heeft op een uitkering van 70% van het dagloon. In de CAO Rijk die gold van 1 januari 2020 tot 1 juli 2020 is niets geregeld over aanvullend geboorteverlof. Logisch ook, want de wet WIEG was toen nog niet in werking getreden. Voor de nieuwe cao is bepaald dat de werkgever bij aanvullend geboorteverlof 100% van het inkomen doorbetaalt.

Piet is op 1 augustus de trotse vader van een zoon geworden. Hij heeft geboorteverlof en aanvullend verlof genomen en heeft 6 weken volop genoten van het vaderschap. In die periode heeft hij 70% van zijn loon gekregen van het UWV. Ondanks de slapeloze nachten is hij wakker, want hij leest op 29 september dat het Rijk bij aanvullend geboorteverlof 100% van het inkomen gaat doorbetalen. Hij heeft zijn verlof echter al genoten én heeft daar een stukje salaris voor ingeleverd. Omdat de nieuwe cao terugwerkende kracht heeft, krijgt hij hetgeen hij heeft ingeleverd met terugwerkende kracht gecompenseerd.

Cao-recht

Cao-recht is voor veel managers en HR-adviseurs een lastig onderwerp. We hebben te maken met bepalingen in de CAO Rijk die afwijken van wat er in het Burgerlijk Wetboek staat, de cao wijzigt ook nog eens in de zoveel tijd en hoe zit het eigenlijk met gebondenheid aan de cao? Als er vragen zijn over de cao staan onze juristen voor je klaar om met jou dieper de ingewikkelde materie in te duiken. Daarnaast werken we ook hard aan een cursus over cao-recht en de CAO Rijk. Interesse? Mail dan, na overleg met je manager, naar opleidingenUBRAAA@rijksoverheid.nl voor de mogelijkheden.