Noordelijke webinar over arbeidsparticipatie met Aart van der Gaag en Sven Romkes

Op donderdag 29 oktober (10.30-12.00 uur) verzorgen Aart van der Gaag en Sven Romkes een webinar over arbeidsparticipatie en de banenafspraak. De sessie, die wordt georganiseerd door Samenwerking Rijk Noord (SRN) en ‘Op naar de 25.000 banen’, is speciaal bedoeld voor leidinggevenden bij het Rijk in het Noorden.

Gelet op de doelgroep zal tijdens de webinar worden ingezoomd op vragen die relevant zijn voor managers in de regio. Waar staat de Rijksoverheid nu met de banenafspraak? Hoe doet de overheid het in vergelijking met het bedrijfsleven? Wat betekent de banenafspraak voor jouw organisatie of afdeling en hoe maak je het tot een succes?

Reeks

De webinar is de derde in een reeks noordelijke webinars over inclusie, diversiteit en arbeidsparticipatie. De sessie is interessant voor zowel strategisch als operationeel management. Mede door de sprekers van formaat belooft het een digitale bijeenkomst te worden vol van dialoog, feiten en humor.

Boegbeeld

Aart van der Gaag is aanjager van de banenafspraak voor de sectoren onderwijs en overheid. Bovendien is hij het boegbeeld van ‘Op naar de 25.000 banen’, een project dat in het leven is geroepen om overheidswerkgevers te ondersteunen bij het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking.

Waarde van inclusie

Als geen ander kent Aart, die ook boegbeeld is van het project ‘Op naar de 100.000 banen’ gericht op marktwerkgevers, het belang van inclusie en arbeidsparticipatie. “De waarde van inclusie blijft ook bij economische tegenwind overeind”, vertelt hij. “Werk geeft structuur en het gevoel dat je erbij hoort. Het geeft eigenwaarde, nu nog meer dan vroeger.”

Succesvol

Sven Romkes, de andere spreker tijdens de webinar op 29 oktober, is programmamanager bij de ABN Amro. Daar heeft hij de afgelopen jaren succesvol werk gemaakt van de banenafspraak en arbeidsparticipatie. Sven: “Een paar procent mensen met een beperking lijkt niet veel. Maar de ABN Amro heeft 26.000 mensen in dienst, dus dan maak je echt wel verschil.”  Zelf heeft Sven een mobiele beperking. ”Mensen durven gehandicapten vaak geen schop onder de kont te verkopen. Ik wel, ik kan dat maken.”

Aanmelden

Ben jij leidinggevende bij het Rijk in het Noorden en wil jij deelnemen aan deze webinar? Stuur dan een mail naar de SRN-postbus. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Voor vragen over noordelijke inspanningen rond inclusie of SRN-bijeenkomsten voor leidinggevenden kan je terecht bij respectievelijk Tanja de Haan en Renée Schmidt.