Word een sterkere adviseur met coachingsvaardigheden

De leergang Coachingsvaardigheden bij InterCoach is bedoeld voor overheidscollega’s die sterker in hun werk willen staan. ‘Je leert om jouw eigen adviesvaardigheden te versterken door middel van coachingsvaardigheden’, vertelt programmamanager Anouk de Wilde.

Voor wie is de leergang bedoeld?

Anouk: ‘Voor (senior) adviseurs en medewerkers die bij de Rijksoverheid, provincie, gemeente of een waterschap werken. Je leert niet om anderen te coachen (het is geen coachopleiding), maar je krijgt de tools om te werken aan je adviesvaardigheden door middel van coaching skills. Onderwerpen die aan bod komen zijn: het geven van feedback, omgaan met weerstand, maar ook het helder krijgen van jouw eigen kernkwaliteiten. De opleiding is voor iedereen interessant die binnen een groep met zijn eigen leervraag aan de slag wil.’

studeren in park

Kun je een paar voorbeelden van leervragen geven?

‘Zeker! Mensen doen vanuit allerlei motivaties mee aan deze leergang. Sommige deelnemers coördineren een team en hebben vragen over hoe ze hun team kunnen motiveren en meekrijgen. Anderen zoeken naar de juiste communicatie-instrumenten om sterker in hun advies te zijn. Wat ik ook wel zie, zijn mensen die geneigd zijn te veel werk naar zich toe te trekken en willen leren om te vertrouwen op anderen of om “nee” te zeggen. Centrale thema’s zijn vaak; het leren beter communiceren, leren loslaten, leren vertrouwen op jezelf en op anderen en omgaan met weerstand.’

Is de opleiding anders door corona?

‘Ja, we bieden nu een combinatie aan tussen fysieke en online bijeenkomsten. We trainen alleen op locaties die werken volgens de coronavoorschriften en als dat nodig is ook in kleinere groepen. De trainers zijn daarnaast inmiddels ervaren in het geven van goede online trainingen. Als dat nodig is, schakelen we helemaal over op online.’

Wat staat er concreet op het programma?

‘De opleiding bestaat uit drie leerlijnen. De eerste leerlijn wordt gevormd door de lesdagen. Daar krijg je theorie aangereikt door een ervaren trainer en oefen je met elkaar in de groep. De tweede leerlijn betreft de intervisie-bijeenkomsten, waarbij je met de groep via een gestructureerde werkwijze met een werkvraag aan de slag gaat. Daarnaast voer je individuele gesprekken met een coach. Die neemt een persoonlijke ontwikkeltest bij je af waardoor je jouw leervraag scherp krijgt. Gedurende het traject bespreek je de voortgang met jouw coach. Een mooie mix dus!’

De leergang Coachingsvaardigheden start twee keer per jaar (in het najaar en in het voorjaar) en is bedoeld  voor senior adviseurs binnen Rijksoverheid, provincies, gemeentes en waterschappen. Er zijn nog plekken voor maart. De data zijn inmiddels bekend. Interesse? Bekijk de factsheet of neem contact op met Anouk de Wilde.