Verbreed je horizon bij Rijksconsultants

Rodica Teodorescu is ‘flexschiller’ bij Rijksconsultants. Ze heeft een vaste functie bij het Rijksvastgoedbedrijf, maar wordt via Rijksconsultants gedetacheerd op tijdelijke, interessante en uitdagende opdrachten. Rodica vertelt waarom het flexschillen haar zo bevalt en hoe zij haar passie hierin kwijt kan.

Breed en actief betrokken

Rodica is actief in verschillende functies. Dat ze enthousiast is over het ‘flexschillen’ is dan ook geen verrassing.
Zo is Rodica adviseur duurzaamheid & comfort, en technisch manager bij het Rijksvastgoedbedrijf. Daarnaast werkt ze als arbiter voor de Raad van Arbitrage voor de Bouw en geeft ze als gastspreker les in duurzaamheid en comfort aan de TU Delft, aan de faculteit Bouwkunde.
 

Ubr-Rijksconsultants---Rodica-Teodorescu
Rodica Teodorescu

Motor op het gebied van innovatie

Rodica werkt via Rijksconsultants nu ook voor de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) met daarbinnen het OntwikkelBedrijf. Het OntwikkelBedrijf is een incubator binnen het Rijk die ervoor zorgt dat innovatieve ideeën kunnen uitgroeien tot volwaardige rijksorganisaties. Rodica: “Wat mij aansprak is dat UBR een motor op het gebied van innovatie wil zijn. Het werken vanuit de vakinhoudelijke ecosystemen, kennisuitwisseling en samenwerking tussen overheid, onderwijs, onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven sprak mij enorm aan. Dat innovatieve past goed bij mij.”

Rijksbreed programma SMART werkomgeving

In haar klus voor UBR is Rodica dan ook bezig met een startdocument voor het innovatieve Rijksbreed Programma SMART Werkomgeving. Een programma waarmee de Rijksoverheid inzet op het SMART maken van kantoorgebouwen. Wat maakt een kantoor SMART?

Zelfsturend, meedenkend en persoonlijk

Rodica: “Wat een gebouw SMART maakt is het ontsluiten van data uit diverse gebouwgerelateerde toepassingen. Bijvoorbeeld uit het gebouwbeheersysteem, de plek-checker, sensoren. Die data gebruiken we vervolgens voor verschillende doeleinden; huisvesting, gebruikswaardeoptimalisatie, doelmatige beveiliging, bedrijfsvoering en onderhoud, comfortverbetering, duurzaamheid enz.
Een SMART building is zelfsturend, denkt mee, is persoonlijk en aanpasbaar.

Zelfsturend wil zeggen, door te anticiperen wordt menselijk ingrijpen minder noodzakelijk.

Meedenkend betekent dat de systemen met elkaar en de gebruiker communiceren.

Persoonlijk houdt in dat de systemen in dienst staan van de gebruiker en diens persoonlijke voorkeuren. Het gebouw is aanpasbaar, de systemen zijn op maat, flexibel en functioneel.”

Het onderwerp is, mede door corona, zeer actueel. SMART buildings helpen de overheid belangrijke strategische doelen te bereiken; de gebruikswaarde, de belevingswaarde en toekomstwaarde te vergroten. Rodica: “Denk bijvoorbeeld aan het bevorderen van intermenselijk contact op afstand, iets wat we nu zo hard nodig hebben.”

Flexschillen bij Rijksconsultants

Rodica, merkt dat de nieuwe ervaring die zij heeft opgedaan via de flexschil ook wordt gewaardeerd binnen bijvoorbeeld de kenniskring Masterplannen Huisvesting, waar zij samen met Gemandateerd Opdrachtgevers (GO’ers) deel van uitmaakt.
“Ik vind het heel belangrijk dat er goede governance zit op datgene wat we doen, dat de GO’ers en IPM’ers (Integraal Projectmanagers Masterplannen) goede regie voeren op projecten, en het werk van het Rijksvastgoedbedrijf, Concerndienstverlening (CDV) en IT-dienstverlening goed integreren.” Op de vraag waarom ze het flexschillen bij Rijksconsultants zou aanraden antwoordt ze: “Detachering naar een ander rijksonderdeel is altijd goed, want je verbreedt je horizon.”
 

Ook tijdelijk werken bij Rijksconsultants?

Lijkt het jou ook een mooie en welkome uitdaging om je via Rijksconsultants tijdelijk in te zetten voor blijvende verandering bij het Rijk? Lees dan meer over het werken als flexschiller.