Uitkomsten noordelijk onderzoek naar werkvoorkeuren van jong talent in de regio

In opdracht van Samenwerking Rijk Noord (SRN) heeft de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) onderzoek gedaan naar de werkvoorkeuren van jong noordelijk talent en hun perceptie van het Rijk als werkgever. De uitkomsten van het onderzoek zijn deze maand opgeleverd en in een compacte oplegger samengevat.

De uitkomsten voorzien in de behoefte van noordelijke rijksorganisaties om beter te weten hoe ze jong talent aan zich kunnen binden. In het Noorden van Nederland hebben rijksdiensten relatief veel toegang tot jong talent dat wordt opgeleid met de nieuwste kennis, technieken en vaardigheden. Deze studenten lijken echter na hun studie vanwege carrièrekansen regelmatig het Noorden te verlaten en te migreren naar de Randstad.

Ontwikkelmogelijkheden

Uit het onderzoek, waaraan zo’n vijfhonderd studenten deelnamen, is onder meer gebleken dat jonge werkzoekenden in het Noorden in hun werk op zoek zijn naar ontwikkelmogelijkheden en taakvariatie. Jonge talenten hechten eveneens waarde aan een betrokken leidinggevende in de rol van mentor. Daarnaast hebben ze aangegeven niet veel kennis te hebben van diensten die de Rijksoverheid in het Noorden biedt.

Noordelijke arbeidsmarkt

Als opdrachtgever van het onderzoek levert SRN een actieve bijdrage aan een gezonde arbeidsmarkt in het Noorden. SRN faciliteert rijksdiensten in hun samenwerking op personele capaciteit en legt verbinding met andere partijen in de regio. Met het onderzoek wordt geïnvesteerd in het genereren van data en kennisdeling, een van de randvoorwaarden bij de noordelijke samenwerking.

Vervolg

De waardevolle inzichten van het onderzoek geven aanleiding voor een vervolg, dat wederom in samenwerking met de RUG wordt vormgegeven. Het vervolgonderzoek zal inzoomen op de ervaringen van huidig jong talent bij de rijksorganisaties in de regio. Inzet is om nog scherper in kaart te krijgen wat jonge talenten beschouwen als aantrekkelijk werkgeverschap. Vanuit dat inzicht kan hun intentie om te solliciteren bij noordelijke rijksorganisaties worden versterkt.

Meer weten?

Benieuwd naar de volledige onderzoeksresultaten? Download dan het volledige rapport via deze link. Heb je een vraag over de samenwerking in het Noorden die SRN faciliteert op het gebied van data en kennisdeling? Neem dan contact op met Meike Barnhard of Teus Jansma.