Het elektronisch bestellen en factureren bij het Rijk gaat veranderen

Half 2023 loopt het contract voor het beheer van DigiInkoop af. DigiInkoop is één van de inkoopsystemen van het Rijk waar meerdere departementen gebruik van maken. Via DigiInkoop koop je goederen en/of diensten in bij gecontracteerde leveranciers. Leveranciers dienen vervolgens hun e-facturen in via het leveranciersportaal van DigiInkoop.

elektronisch bestellen en factureren

In de nieuwe situatie werken we volgens het principe managed diversity

Dat betekent dat ministeries hun eigen inkoopsysteem realiseren als vervanging van DigiInkoop. Het programma Transitie DigiInkoop van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties begeleidt deze verandering.

Ons uitgangspunt: één gezicht naar buiten toe

De ministeries hebben straks een eigen inkoopsysteem, maar elk inkoopsysteem koppelen we aan centrale voorzieningen. Dit is de centrale ingang voor de leveranciers van het Rijk.

We publiceerden de aanbesteding op maandag 2 november 2020

De aanbesteding voor het nieuwe leveranciersportaal en catalogusplatform vind je terug op Tenderned.

Wat levert de centrale voorziening op voor de Rijksmedewerker?

 1. Een nieuwe en rechtmatige dienstverlening;
 2. Moderne en gebruiksvriendelijke toepassingen;
 3. Een op de organisatie toegesneden (centrale) applicatie;
 4. Betere invulling van de diverse gebruikersrollen;
 5. Bestellen op basis van relevante kenmerken;
 6. Eenvoudige toegang tot (catalogi) contracten.
   

Wat levert de centrale voorziening op voor de leveranciers van het Rijk?

 1. Een gebruikersvriendelijk leveranciersportaal om orders, tijdkaarten en e-facturen te sturen;
 2. Het eenvoudige beschikbaar stellen van een catalogus voor Rijksmedewerkers;
 3. Betere integratie met nieuwe ontwikkelingen voor e-facturatie;
 4. Eén portaal die geldt voor alle facturatie- en inkoopprocessen voor het rijk;
 5. Eenvoudige implementatie van nieuwe contracten.
   

De planning

We streven er naar om in 2021 delen van DigiInkoop te vervangen door de nieuwe centrale voorzieningen. Alle inkooporganisaties moeten in 2023 hierop aangesloten zijn.

Heb je vragen?

Stel je vragen over het nieuwe leveranciersportaal gerust via: programmatransitiedigiinkoop@minbzk.nl.