Werkplezier voor iedereen

De medewerkers van Bedrijfszorg doen er alles aan om de duurzame inzetbaarheid van collega’s binnen de Rijksoverheid te vergroten. Ze adviseren over inzetbaarheid, re-integratie, werkplekonderzoek, psychosociale hulpverlening en nog veel meer. Janneke Verheggen is programmamanager Bedrijfszorg. Een gesprek.

Bedrijfszorg wil professionaliseren. Waarom?

‘Wij willen werkplezier voor iedereen! Daar zijn wij natuurlijk niet verantwoordelijk voor, maar we kunnen er wel een positieve bijdrage aan leveren.

Bij Bedrijfszorg doen we eigenlijk alles op het gebied van arbodienstverlening voor de Rijksoverheid. Zo werken er onder andere bedrijfsartsen, bedrijfsmaatschappelijk werkers, reïntegratieadviseurs, veiligheidskundigen, ergonomen en arbeid- en organisatieadviseurs. Samen hebben we als doel: het vergroten van de duurzame inzetbaarheid binnen de Rijksoverheid. Om dit doel te bereiken gaan we samen met de klant en al onze professionals nog meer inzetten op preventie.’

Janneke Verheggen

Wat gaat er veranderen en hoe pakken jullie dat aan?

‘Door nog klantgerichter te werken, willen we steeds meer in de haarvaten van een organisatie zitten. Wat speelt er nou echt? Hoe komt het bijvoorbeeld dat het arbeidsverzuim is gestegen? Alleen op die manier kunnen we de juiste interventies plegen en samen met de klant inzetten op het vergroten van de duurzame inzetbaarheid.

We gaan met een klantteam adviseren op organisatieniveau. Zo’n klantteam kan bestaan uit verschillende professionals van ons en vanuit de organisatie. We starten hiermee op departementaal niveau en gaan daarna dieper de organisatie in, zodat we uiteindelijk volledig klantgericht zullen werken. Uiteraard sluiten we aan bij al bestaande contacten en -structuren.’

Hebben klanten hier om gevraagd?

‘Ja, zeker! We worden ook steeds meer samenwerkingspartners. We zijn er gezamenlijk van overtuigd dat werkplezier begint in je eigen organisatie. Daar willen wij een positieve bijdrage aan leveren. Onze klanten juichen dan ook toe dat onze professionals de klantorganisaties nog beter leren kennen.’

Wat is het uiteindelijke doel? Wanneer ben je tevreden?

‘Als alle medewerkers van de Rijksoverheid hun werk met veel plezier doen. Dat is natuurlijk een heel hoog streven. Maar ik hoop dat we daar een goede bijdrage aan kunnen leveren.’

'Gezond, gemotiveerd en met veel werkplezier. Dat ervaar ik zelf en wens ik alle medewerkers van de Rijksoverheid toe!'

En hoe zit het met jouw werkplezier?

‘Ik ervaar enorm veel werkplezier! Dat komt ook door de energiegevers die ik bewust op zoek. Zo begin ik elke dag hardlopend op het strand en soms zwemmend in de zee. En heb ik even een uurtje geen overleg, dan duik ik de sportschool in. Hierdoor heb ik heel veel energie, ben ik een stuk effectiever en heb ik ook nog eens veel plezier in mijn werk! En dat geluk gun ik iedereen!’

Week van het Werkplezier

Tijdens de Week van het Werkplezier, van 16 tot en met 20 november, organiseren we een groot aantal activiteiten voor rijksambtenaren. Onder het motto ‘Blijf in balans’ helpen deze activiteiten om juist in deze tijd een goed evenwicht te (her)vinden tussen werk en privé en meer werkplezier te ervaren. Kijk hier voor het voorlopige programma zodat je alvast tijd in je agenda kunt reserveren voor de activiteit van jouw keuze. Vanaf 6 november kun je je inschrijven.