Geprofessionaliseerde wervingscommunity in het Noorden doet zijn naam eer aan

Samenwerking Rijk Noord (SRN) draagt bij aan de positionering van het Rijk als één aantrekkelijke werkgever op een gezonde noordelijke arbeidsmarkt. Een van de initiatieven die hieraan bijdragen vormt de wervingscommunity, waarbinnen het afgelopen jaar sterk is ingezet op professionalisering en verbinding.

In de wervingscommunity participeren recruiters, HR-adviseurs en specialisten in arbeidsmarktcommunicatie van twaalf noordelijke rijksorganisaties. Samen zetten zij zich in om de Rijksoverheid in het Noorden als één werkgever te laten opereren op de externe arbeidsmarkt in de regio. Met dit doel voor ogen benaderen de leden wervingsvraagstukken steeds meer vanuit gemeenschappelijk oogpunt.

Ontwikkeling

Bregje Rutten, corporate recruiter bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), vindt ook dat het platform de afgelopen periode een doorontwikkeling heeft doorgemaakt. “Elke organisatie heeft natuurlijk zijn eigen werkwijze op het gebied van recruitment en arbeidsmarktcommunicatie”, vertelt ze. “We zijn allemaal onderdeel van het Rijk en werkzaam in het Noorden, maar hebben wél een eigen identiteit en daarmee een eigen verhaal te vertellen. Tegenwoordig zijn we in staat om meer belangeloos en organisatie-overstijgend naar onderwerpen te kijken. We delen kwesties open en eerlijk met elkaar. We leren van elkaar vanuit verschillende perspectieven en tegelijkertijd zien we dat we ook tegen dezelfde dingen aanlopen. Dit maakt onze samenwerking sterker.”

Hechte samenwerking

Vanuit die verbinding zijn het vertrouwen en het enthousiasme gegroeid om elkaar te helpen waar mogelijk. Bregje: “Het is mooi om te zien hoe de samenwerking dit jaar hechter is geworden. In die zien zijn we ook echt een community. Met elkaar staan we voor de boeiende uitdaging om vacatures en loopbaankansen bij het Rijk in de noordelijke regio nog beter onder de aandacht te brengen.”

Inzoomen op thema's

Naast actuele vraagstukken rond de werving op lastig vervulbare vacatures wordt in de wervingscommunity regelmatig ingezoomd op diverse inhoudelijke thema’s. Zo werd eerder al stilgestaan bij werving in coronatijd, het versterken van een werkgeversmerk, online on- en offboarding en strategische personeelsplanning.

Meer weten?

Voor meer informatie over de noordelijke wervingscommunity kan je terecht bij Judith Remmerswaal van SRN. Ben je benieuwd naar het huidige aanbod van vacatures van het Rijk in de regio? Kijk dan op de gezamenlijke landingspagina voor noordelijke rijksorganisaties.