UBR|HIS en BZK presenteren de MVI-Menukaart

In ons klimaatakkoord is het bereiken van klimaatneutrale bedrijfsvoering per 2030 een van de belangrijkste doelstellingen. De uitvoeringsorganisaties zijn hiermee al mee bezig. Ook de departementen zelf moeten aan de slag om de ambities te halen in 2030. In Europees verband zijn zogenaamde SDGs (Sustainable Development Goals) vastgesteld. Deze SDGs richten zich o.a. op het tegengaan van klimaatverandering. Uit deze SDGs komen ook sociale aspecten voort. Deze zien we bijvoorbeeld terug in de participatiewet en de banenafspraken, maar kunnen we ook met inkoopvoorwaarden naleven.

Maatschappelijke voorwaarden in contracten

Een manier om deze ambities te realiseren is maatschappelijke doelen als voorwaarden opnemen in contracten met de markt. Dit is vanaf een waarde boven de Europese aanbestedingsgrensbedrag (139k ex btw) verplicht, maar daaronder mag natuurlijk ook. De leverancier gaat op deze manier aan de slag in opdracht van het Rijk. Op dit moment passen we als BZK deze mogelijkheid nog te weinig toe. Om de klimaatakkoord ambities te halen, moet hier verandering in komen.

De MVI-Menukaart

Het idee van een menukaart ontstond bij de HIS en BZK door de behoefte aan een kort en overzichtelijke toelichting van de MVI-doelstellingen. Rozemarijn Everts, senior inkoopadviseur HIS en kennisambassadeur MVI: 'De menukaart informeert opdrachtgevers op een laagdrempelige manier over de mogelijkheden van MVI en wanneer je deze toepast. Daarnaast helpt het opdrachtgevers om voorafgaand aan een inkooptraject al meer beeld te krijgen bij de MVI-doelstellingen van het Rijk.'

Het begint bij bewustwording bij ons zelf

Met deze menukaart, willen wij daarom meer bewustzijn onder opdrachtgevers creƫren over onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid als het gaat om de Rijksdoelstellingen, aldus Rozemarijn. De menukaart helpt daarbij door te sturen op een duurzamer, socialer en innovatiever BZK-opdrachtgeverschap.

Hoe koop jij in als ambtenaar?

Neem je bij een onderzoek of een inhuur opdracht sociale voorwaarden mee? Maak gerust gebruik van de MVI Menukaart.

Heb je vragen?

Neem dan contact op met UBR|HIS: contactUBR.HIS@rijksoverheid.nl of met het CDI-office BZK; postbuscdioffice@minbzk.nl.

Meer weten?