Noordelijke RijksRally voor medewerkers in het ICT-domein krijgt structureel vervolg

Afgelopen jaar is door de ICT Tafel Rijk Noord een start gemaakt met de RijksRally, gefaciliteerd door Samenwerking Rijk Noord (SRN). Inmiddels is bekend geworden dat het initiatief wegens succes een structureel vervolg gaat krijgen.

RijksRally’s zijn bijeenkomsten voor rijksambtenaren in het Noorden binnen het ICT-domein, gericht op verbinding en samenwerking. Deelnemers worden in staat gesteld een eigen kennisnetwerk in de regio op te bouwen. Daarnaast krijgen ze een scherper beeld van het maatschappelijke belang dat elke rijksorganisatie dient waardoor hun inzicht van de Rijksoverheid als werkgever in de regio wordt vergroot.

Opzet

De opzet van de RijksRally is erop gericht de hogere doelstellingen zo concreet mogelijk betekenis te geven. Elke rally wordt gehost door een noordelijke rijksdienst. Deze host laat zien welk ICT-werk er wordt gedaan, met welke systemen en programma’s wordt gewerkt en wat de uitvoeringsopdracht van de organisatie is. Daarnaast is er voor de deelnemers ruimte om kennis te maken met elkaar.

Verbeteringen

Na een try-out op 24 juni en de eerste officiële sessie op 20 oktober is gebleken dat de RijksRally in een behoefte voorziet. “Het was een nuttige bijeenkomst met veel nieuwe informatie”, vertelde Malik Ouchen, werkzaam bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), eerder al over de try-out. Op basis van de eerste twee sessies zijn vanuit SRN verbeteringen doorgevoerd ten behoeve van nog effectievere samenkomsten.

Deelnemende organisaties

Voor het komend half jaar zijn vier RijksRally’s ingepland, bedoeld voor geïnteresseerde ICT’ers die werkzaam zijn bij een van de rijksdiensten die participeren in de ICT Tafel Rijk Noord. Dat zijn: Centraal Justitieel Incassobureau, Dienst Uitvoering Onderwijs, Justitiële Informatiedienst, Overheidsdatacenter Noord, RDW (Dienst Wegverkeer), Dienst ICT Uitvoering en DJI. Binnen deze organisaties wordt hier op dit moment ruchtbaarheid aan gegeven. De planning van de RijksRally’s (allemaal digitaal gefaciliteerd via Webex) is als volgt:

Datum Host
10 december 2020 SSCI-Dienst Justitiële Inrichtingen
19 januari 2021 Justitiële Informatiedienst
18 maart 2021 Centraal Justitieel Incassobureau
10 juni 2021 Overheidsdatacenter Noord

Meld je aan!

Ben jij ICT’er bij een van bovengenoemde noordelijke rijksdiensten en wil je deelnemen aan een RijksRally (of meerdere)? Meld je aan door een mail te sturen aan Hans van den Berg van SRN.