Noordelijke activiteiten tijdens volgende editie Week van de Uitwisseling deels digitaal

De inspanningen ten behoeve van een succesvolle Week van de Uitwisseling in de noordelijke regio zijn in volle gang. Samenwerking Rijk Noord (SRN) zet zich in voor een brede participatie door rijksorganisaties in het Noorden.

Het evenement vindt volgend jaar plaats in de week van 31 mei tot en met 4 juni 2021. Tijdens deze week wordt medewerkers van deelnemende werkgevers de gelegenheid geboden om een dag of dagdeel mee te kijken bij een andere organisatie. Voor de Rijksoverheid is het event een kans om de zichtbaarheid van het Rijk in het Noorden zowel op de externe als de interne arbeidsmarkt te vergroten.

Digitale activiteiten

In Noord-Nederland meldden zich voor de editie van vorig jaar meer dan negentig organisaties en bedrijven aan en schreven meer dan negenhonderd noorderlingen zich in. Vanwege coronamaatregelen is toen besloten het event te annuleren. Gelet hierop wordt voor het evenement van volgend jaar (ook) ingezet op digitale activiteiten.

Mogelijkheden

Rijksdiensten kunnen met bijvoorbeeld een workshop, webinar of digitale introductie laten zien welke werkzaamheden ze verrichten en voor welke maatschappelijke opdracht ze staan. Tezamen geven zij een goed beeld van de Rijksoverheid als aantrekkelijke en diverse werkgever op de noordelijke arbeidsmarkt.

Gezamenlijke deelname

Met het aanjagen van gezamenlijke rijksdeelname aan de Week van de Uitwisseling zet SRN bewust in op het continu uitdragen van de Rijksoverheid als één werkgever, een van de randvoorwaarden bij noordelijke samenwerking. Daarnaast draagt de deelname op langere termijn hopelijk bij aan een ander SRN-thema: een groter handelingsperspectief van medewerkers in het Noorden.
 

Meer informatie

De noordelijke activiteiten tijdens de Week van de Uitwisseling worden georganiseerd door Werken in Friesland en Noorderlink. Op de site van Werken in Friesland vind je meer informatie over het event. Heb je vragen over de deelname vanuit het Rijk aan dit evenement? Of heb je hier goede ideeën over? Neem dan contact op met Marjo Lubach of Bea van Zoomeren.