Ronald Barendse in gesprek met Dennis Benedictus over creëren van banen voor mensen met arbeidsbeperking

In 2026 moeten er 25.000 extra banen bij de overheid gerealiseerd zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit staat in de Banenafspraak van het Kabinet. Ronald Barendse, plaatsvervangend directeur-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk bij het ministerie van BZK, en Dennis Benedictus, teamleider bij Staatsbosbeheer, vertellen in een interview op de site Platformoverheid.nl waarom ze dit zo belangrijk vinden.