Rijksoverheid haalt jong IT-talent binnen en spijkert kennis bij

Hoe draaide het rijksbrede programma Versterking HR-ICT in 2020? Leven, werk en studie lijken vrij gewoon door te zijn gegaan, ondanks corona en thuiswerken. Rijksorganisaties als de Belastingdienst en SSC-ICT kijken vooruit en proberen jonge IT-professionals vroegtijdig aan zich te binden. IT-studenten denken vaker aan de Rijksoverheid op zoek naar interessante opdrachten en vacatures. Ook weten hoger onderwijs en het Rijk elkaar steeds beter te vinden voor het delen van kennis en maatschappelijke opgaven.

Deelnemers iBestuur

‘Er is hard gewerkt het afgelopen jaar’, concludeert Marcel Staring, programmaleider Versterking HR-ICT en I-Partnerschap bij UBR. ‘En dat levert bij elkaar mooie resultaten op!’ Het programmateam blikt samen met opdrachtgevers terug op 2020:

Madeleine Heuvelman, I&W: ‘I-Partnerschap werkt als vliegwiel’

‘Er liepen al regelmatig IT-studenten stage bij ons, maar dat kwam niet altijd voort uit structurele relaties met het onderwijs. Het I-Partnerschap fungeert als vliegwiel voor duurzame samenwerking. Het programmateam denkt mee over actuele digitaliseringsvragen, verbindt die met andere rijksorganisaties en lopende samenwerkingen en zoekt naar de juiste onderwijspartner. Vooral die kruisbestuiving en inhoudelijke helikopterview leidt tot mooie opdrachten en contacten die anders niet tot stand waren gekomen. Want liever dan extern kennis in te huren, halen we jong talent binnen. We kunnen nu aan heel veel IT-talenten laten zien hoe ontzettend leuk en gevarieerd werken het is bij I&W.’
- Madeleine Heuvelman, senior adviseur informatiebeleid bij de Concern Directie Informatievoorziening, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)

Totaal aantal projecten per rijksorganisatie
Projecten verdeeld naar thema

__________________________________________________________________

Juriaan Manuela, SSC-ICT: ‘I-stagiairs brengen nieuwe energie en inzichten’

‘Met IT-stagiairs haal je jonge talenten binnen die op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. De stagiairs vanuit Rijks I-Stage hebben een frisse blik, zijn gemotiveerd, flexibel, prestatiegericht en brengen nieuwe energie en nieuwe inzichten. Dankzij hen zijn we nu echt een developmentteam. Het thuiswerken maakt voor ons weinig verschil in de manier van begeleiden. Omdat we agile werken, zijn er al veel contactmomenten. Er blijven vaak genoeg IT-vraagstukken liggen, waar je zelf niet aan toe komt. Zij pakken die zelfstandig op en leveren concrete ’proof of concepts’ waarmee wij verder kunnen om onze dienstverlening te verbeteren. Dat scheelt tijd en geld. Met externe inhuur ben je veel meer kwijt.’
- Juriaan Manuela, senior adviseur bedrijfsvoering bij SSC-ICT

Plaatsingen van stagiairs via Rijks I-Stage in 2020

__________________________________________________________________

Lieke Steijn, CIO Rijk: ‘I-Arbeidsmarktcommunicatie is professioneel en flexibel’

‘Als opdrachtgever vind ik dat I-AMC goed loopt! De manier van werken is erg professioneel en ik ben blij met de datagedreven aanpak in het project. Ik voel me goed op de hoogte gehouden en dat maakt dat ik veel vertrouwen heb in het project en de mensen. Het enthousiaste team is heel wendbaar en springt in op ontwikkelingen. Een heel mooi voorbeeld is het Tech Event. Daarin zie je de flexibiliteit van het team terug om van een fysiek evenement een digitaal evenement te maken dat meteen succesvol is.’
- Lieke Steijn, beleidsadviseur programma Kennis en Kunde bij CIO Rijk

Toenemend bezoek aan werkenvoornederland.nl tijdens wervingscampagnes
De IT-thema’s waar jonge IT-professionals interesse in hebben

__________________________________________________________________

Marja ter Horst, Justitie: ‘Grote stappen gezet met Rijks I-Traineeship’

‘Sinds wij dit jaar met I-trainees werken, merken we dat onze informatiepositie en -voorziening is verbeterd. We kunnen veel grotere stappen zetten als het gaat om het gebruik van informatie en datavisualisatie. De trainees maken echt zeer waardevolle analyses en mooie dashboards die we binnen DJI daadwerkelijk in gebruik nemen. Vanaf de top tot aan operationeel niveau wordt hierover gezegd: hier hebben we wat aan. Dat is natuurlijk heel leuk en maakt me trots. Het is een mooie wisselwerking tussen onze ideeën voor de ontwikkeling van de afdeling, hun kennis en de werkkracht om hier gevolg aan te geven. In de beeldvorming is een controlafdeling vaak een beetje stoffig, maar ik heb totaal niet meer het idee dat we een stoffige afdeling zijn. En daar dragen I-trainees zeker aan bij!’
- Marja ter Horst, afdelingshoofd Control & Accountbeheer bij de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Justitie en Veiligheid

Trainee-opdrachten en instroom
Door- en uitstroom van Rijks I-trainees

__________________________________________________________________

André Emmens, DICTU: ‘I-Match heeft huiswerk goed gedaan’

‘DICTU heeft veel nieuwe IT’ers nodig de komende jaren. Als vervanging van externe inhuur en van medewerkers die met pensioen gaan. Het is daarom prettig samenwerken met I-Match. De verrassend mooie cv’s die zij aanleveren, zijn een goede aanvulling op wat via de reguliere vacatures bij ons binnenkomt. Er zit veel IT-talent tussen. Sowieso voldeden alle voor DICTU geselecteerde kandidaten aan onze wensen. Het team van I-Match heeft het voorwerk dus uitstekend gedaan!’
- André Emmens, programmamanager Informatievoorziening

Resultaten I-Match