Governance-training door Rijksconsultants

Herken je dit?
Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de taak- en rolverdeling in de besturing van je project, programma of organisatie. Dit is vastgelegd in organisatiebeschrijvingen, overeenkomsten of projectplannen. Toch loopt het in de praktijk anders: besluitvorming komt niet goed tot stand of duurt lang, er wordt liever gewerkt volgens een consensusmodel dan dat één partij beslissingsbevoegdheid krijgt, de stakeholderrepresentanten wisselen steeds. Gevolg: verwarring, inefficiëntie, nodeloze conflicten, tijdsoverschrijdingen, mislukkingen.
Kortom, de praktijk is grilliger dan je op papier had afgesproken. Hoe ga je hiermee om?

Inspelen op behoefte

Omdat de geschetste situatie bijna overal binnen de (Rijks)overheid zeer herkenbaar blijkt, organiseert Rijksconsultants speciaal een eendaagse Governance-training, door collega’s voor collega’s. Met deze eendaagse training leer je in korte tijd het ‘Governance-spel’ spelen en effectief om te gaan met Governance-uitdagingen binnen jouw organisatie, programma of project.

Rijksconsultant en docent Jip op den Kamp vertelt waarom deze training in het leven is geroepen en waarom het zo belangrijk is dat zoveel mogelijk collega’s die tegen Governance-uitdagingen aanlopen deze cursus volgen: “Ik loop zelf al 30 jaar als project- en programmaleider, interimmanager en organisatieadviseur aan tegen gedoe met governance. Vaak miste gewoon de notie hoe je de governance goed inregelt. En zelfs als er al afspraken waren, dan werden ze niet goed nageleefd. Ik heb ‘het spel’ hieromheen helemaal in de praktijk moeten leren. Had ik zelf indertijd maar zo’n Governance-training gehad! Dat had mij en de belastingbetaler veel onnodig bloed zweet en tranen gescheeld.
Daarom heb ik nu deze training opgezet. Rijksconsultants delen immers hun ervaringen en skills graag, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit een lerende overheid vooruit helpt!”

Meer informatie en aanmelden

Dinsdag 2 maart en woensdag 7 april 2021
09.00 – 16.30 uur
Online (Webex)
Kosten: € 265,-

Meld je meteen aan via contactrijksconsultants@rijksoverheid.nl of lees eerst meer over de training.