De vernieuwing van het Rijksportaal gaat van start!

Een goede samenwerking tussen het ministerie van Algemene Zaken, CIO Rijk en UBR|HIS levert een mooi contract met leverancier Capgemini op voor de vernieuwing van het Rijksportaal.

Het Rijksportaal

Het Rijksportaal is het Rijksbrede intranet voor Rijksambtenaren bij alle ministeries. Het is dé digitale toegangspoort tot informatie, kennis en dienstverlening die Rijksmedewerkers ondersteunen in hun werkzaamheden. Het Rijksportaal werkt met een decentraal redactiemodel. Dit betekent dat ministeries hun eigen content beheren. Denk aan nieuwsberichten, artikelen en overige content over hun eigen departement. Het Rijksportaal was toe aan een technische vernieuwing van het onderliggende platform om de artikelen te beheren.

Nieuwe samenwerking met Capgemini

De Europese aanbesteding voor het nieuwe Rijksportaal is eind juli 2020 gepubliceerd. De overeenkomst voor de vernieuwing van Rijksportaal is op vrijdag 15 januari 2021 ondertekend door Marieke van Wallenburg (directeur-generaal Overheidsorganisatie) en Mark Grimberg (directeur Capgemini Nederland B.V.). De overeenkomst heeft een initiële looptijd van zestig maanden. Daarna kan de overeenkomst één of meerdere malen worden verlangd. De maximale looptijd van de Overeenkomst bedraagt vijftien jaren.

Samen met het projectteam Vernieuwing Rijksportaal gaat Capgemini de komende maanden werken aan de implementatie van een nieuw Rijksportaal.

Capgemini wil als partner van de Rijksoverheid een actieve bijdrage leveren om Rijksportaal naar een volgend niveau te brengen en mee te werken aan een betere interne communicatie. Het uiteindelijke doel is om Rijksportaal als platform weer toekomstbestendig te maken en de, met name technische, risico’s en kosten zo laag mogelijk te houden. Het nieuwe Rijksportaal is en blijft gericht op interne communicatie en dienstverlening aan rijksmedewerkers. Het blijft één platform voor interne communicatie, rijksbrede samenwerking, rijksbreed kennismanagement en werkondersteuning.