De Tenderboard: van, door en voor

De Tenderboard is al sinds de oprichting in 2016 een succes binnen UBR|HIS. Het is vooral een mooi voorbeeld van samenwerking binnen de Rijksinkoop en daarbuiten.

Diversiteit aan mensen en expertises

Een van de succesfactoren is de diversiteit aan mensen en expertises die samen de Tenderboard vertegenwoordigen. De leden en secretarissen komen vanuit de gehele publieke inkoopwereld en bundelen hun krachten om de kwaliteit van de ingebrachte aanbestedingen te vergroten en risico’s te beteugelen. Daarbij zijn ook de achtergronden van de leden divers, wat zorgt voor advies uit verschillende invalshoeken.

Goed om te weten

Je hoeft geen afnemer van de HIS te zijn om advies over een aanbesteding te vragen bij de Tenderboard. Ook niet-afnemers zoals de categorie Datacenters van het ministerie van OCW en IenW legden hun vraag neer in de Tenderboard. En sinds kort gaat de samenwerking zelfs breder dan de Rijksinkoop: UWV bracht onlangs zijn eerste casus in.

Heb je vragen?

Neem contact op met één van de secretarissen van de Tenderboard, Edmee Schreuders of  Tom Grubben.

Meer informatie?

Kijk op de website van HIS of lees het nieuwsbericht 'De Tenderboard, beter aanbesteden en risico's beteugelen'.