Binnenwerk kijkt terug op 2020

Ook voor Binnenwerk is 2020 een bijzonder jaar. De coronacrisis die halverwege maart uitbrak, kwam extra hard aan bij de medewerkers. Zij kunnen immers niet thuiswerken. De medewerkers bij Staatsbosbeheer konden met wat extra maatregelen in juni weer verder met hun werk. Eind 2020 zitten echter de meeste medewerkers met pandgebonden en administratieve taken nog steeds zonder werk thuis. Gelukkig konden in sommige panden medewerkers die dat nodig hebben, enkele dagdelen per week worden ingezet.

Binnenwerk logo

Binnenwerk blijft positief en zette zich ook in 2020 onverminderd in om mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. Eind december zijn er 456 banen gerealiseerd, waarvan 69 bij de RSO en 387 in dienst bij Binnenwerk. In totaal gaat het om 351 medewerkers verspreid over 39 teams. Meer weten? Lees en bekijk het jaaroverzicht.