De Belastingdienst en Hogeschool Saxion in innovatiehub: ‘1 + 1 = 3’

‘Samenwerken met het hoger onderwijs is iets dat we als overheid allemaal dagelijks in ons takenpakket zouden moeten hebben’, stelde Jan Polkerman, CTO van de Belastingdienst tijdens de Conferentie Nederland Digitaal. I-Partnerschap organiseerde een digitale rondetafel rond twee interessante duurzame samenwerkingsinitiatieven. Het recent opgerichte Centrum voor Veiligheid en Digitalisering in Apeldoorn is er één van. In deze innovatiehub slaan onder andere de Belastingdienst en Hogeschool Saxion de handen ineen voor een veilige digitale samenleving. Polkerman: ‘1 en 1 is hierin al snel 3.’

‘De arbeidsmarkt is krap. Je moet niet denken dat je zomaar de juiste mensen kunt werven.’ Maar volgens Polkerman is dat zeker niet de enige reden om het hoger onderwijs op te zoeken. ‘Er zijn vraagstukken waaraan we echt prioriteit moeten geven en waarbij we niet altijd zelf de juiste kennis aan boord hebben om hiernaar onderzoek te doen.’ Anka Mulder, voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Saxion reageert: ‘Onze studenten – en dat gaan er echt honderden zijn – gaan werken aan allerlei vraagstukken rondom veiligheid, inclusief cyberveiligheid. Juist de overheid heeft heel veel te maken met taaie vraagstukken waarin onze studenten graag de tanden zetten.’

Jan Polkerman

Studenten erg in trek

Ze denkt daarbij aan het ethisch gebruik van data of het beschermen van persoonlijke gegevens. Door studenten in aanraking te brengen met interessante vragen van de overheid, laat je volgens Anka Mulder zien dat je een aantrekkelijke werkgever bent. ‘Je moet je wel realiseren dat studenten in deze richting continu door het bedrijfsleven gevraagd worden om bij hen te werken.’ Voor Saxion maakt het praktijkgericht onderzoek de samenwerking ook interessant. ‘We kijken graag met partijen zoals de Belastingdienst naar de vragen waarop we dan samen onderzoeksprojecten formuleren.’

Wisselwerking

Anka Mulder: ‘Dit is niet een ding dat je "even" moet doen en dan morgen nog een keer. We moeten echt gaan voor een langdurig huwelijk.’ De innovatiehub is dan ook op alle vlakken een wisselwerking, menen beiden. De Belastingdienst brengt kennis uit de praktijk binnen, bijvoorbeeld over de digitale cyberaanvallen waar de dienst geregeld mee te maken heeft. Daarnaast is de Belastingdienst afnemer van opleidingen voor de eigen medewerkers, voor up-to-date kennis over nieuwe technologie, die zich razendsnel ontwikkelt. Jan Polkerman: ‘Het is een veelheid van factoren die maakt dat deze samenwerking enorm interessant is. Zo is het ook voor de regio Apeldoorn belangrijk om aantrekkelijk te zijn voor IT-talent.’

Hogeschool Saxion en de Belastingdienst werken samen in een kennis- en innovatiehub die zich richt op een veilige digitale samenleving, namelijk het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (CVD). Het CVD in Apeldoorn is een regionale samenwerking. Ook de gemeente Apeldoorn, Universiteit Twente, Politieacademie, ROC Aventus, Koninklijke Marechaussee en Apeldoornse bedrijven zijn hierin betrokken. De hub heeft een fysieke locatie vlakbij station Apeldoorn. In de kennis- en innovatiehub focussen studenten en professionals zich op de laatste ontwikkelingen rondom cyberveiligheid en digitalisering.