Het netwerk Vertrouwenspersonen: professionaliseren, verbinden en kennis delen

Heb je te maken met ongewenst gedrag en wil je dat niet bespreken met je je leidinggevende? Dan kan je contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Van hen krijg je ondersteuning, advies en informatie over hoe om te gaan met de situatie, welke mogelijkheden er zijn maar ook een luisterend oor. Marieke Smit van UBR|Bedrijfszorg is, naast Henny Schrauwers, één van de coördinatoren van het netwerk Vertrouwenspersonen: een breed netwerk voor alle vertrouwenspersonen die werken binnen de Rijksoverheid. Ze hebben een grote ambitie.

Wat doet het netwerk Vertrouwenspersonen?

Marieke: ‘Het netwerk Vertrouwenspersonen faciliteert vertrouwenspersonen Ongewenste Omgangsvormen en vertrouwenspersonen Integriteit die werken bij de Rijksoverheid. Wij verzorgen trainingen en workshops voor vertrouwenspersonen zoals arbeid juridische basiskennis, klachtregelingen, maar ook gespreksvoering, psychologie of hoe je jezelf kunt presenteren. Ook hebben we een mooie basistraining voor beginnende vertrouwenspersonen.

Workshops en trainingen verzorgen we op basis van open inschrijving en in company. Niet alleen voor vertrouwenspersonen maar ook voor management en medewerkers over het (h)erkennen van en het zorgvuldig omgaan met en het voorkomen van ongewenst gedrag op de werkvloer. Daarnaast kunnen we op basis van een vraag een workshop ontwikkelen en verzorgen we intervisie. Vertrouwenspersonen maar ook leidinggevenden, integriteitscoördinatoren of managers kunnen met ons sparren over een lastig vraagstuk. En we kunnen organisaties ook een externe vertrouwenspersoon aanbieden via UBR|Bedrijfszorg.’

Marieke Smit

Jij bent sinds een tijdje coördinator van het netwerk. Wat is je doel?

‘Mijn doel is om de rol van de vertrouwenspersonen verder te professionaliseren. We willen ze met elkaar te verbinden om zo kennis te delen en te bundelen. Elk half jaar stellen wij de netwerkkalender samen met allerlei workshops en trainingen. Soms vragen we hier externe partners iets te verzorgen, maar we ontwikkelen zelf ook trainingen en workshops. Dat doen we op basis van relevante ontwikkelingen in het vakgebied en op basis van vragen en feedback die we ontvangen. Maar ook als er iets verandert in wet- en regelgeving of in de maatschappij. Denk hierbij aan de ontwikkelingen rondom het thuiswerken en straks het hybride werken. Hoe ben je zichtbaar als vertrouwenspersoon in deze lastige tijd? Om hier meer duidelijkheid in te krijgen organiseren we op 9 maart een bijeenkomst om met elkaar te sparren over deze vraag. Cabaretier en schrijver Vincent Bijlo, die vanaf zijn geboorte blind is, zal tijdens de bijeenkomst reflecteren op het dilemma. Ik denk dat het een hele interessante online bijeenkomst gaat worden’, vertelt Marieke.

Waarom zijn vertrouwenspersonen belangrijk binnen de Rijksoverheid?

Marieke: ’Integriteitsbeleid is een vast onderdeel van het personeelsbeleid. In onze Gedragscode Rijk spreken we ook over integriteit en hoe om te gaan, te voorkomen en te bespreken van schendingen of misstanden hiervan. Heb je het over een betrouwbare overheid dan heb je het over integer gedrag en integer handelen. Ongewenste omgangsvormen op de werkvloer (denk aan pesten, discriminatie of intimidatie) maar ook over vermoeden van misstanden (fraude, diefstal et cetera) horen daar niet bij. Een vertrouwenspersoon is een onmisbaar onderdeel in het integriteitsbeleid. Als een medewerker ongewenst gedrag niet wil of kan bespreken met de eigen leidinggevende, wil onderzoeken wat te doen met bijvoorbeeld een integriteitsschending of een lastige situatie wil voorleggen aan een onafhankelijk iemand dan is daar de vertrouwenspersoon voor. Laagdrempelig omdat ze vaak in dezelfde organisatie werken. Vertrouwenspersonen hebben een geheimhoudingsplicht. Zij zijn géén belangenbehartigers en nemen een onafhankelijke positie in. Ik heb veel contact met vertrouwenspersonen om te sparren over casuïstiek, dilemma’s of vragen.

Wij willen samen met hen de organisaties ondersteunen om kwaliteit te borgen en ongewenst gedrag te (h)erkennen, bespreekbaar te maken en aan te pakken. Daar ga ik voor. Het netwerk als een community gaan inzetten. Een punt waar je kennis haalt maar ook kunt brengen in de nieuwe werkomgeving van hybride werken.’

De netwerkdag voor vertrouwenspersonen, op dinsdag 9 maart van tot 12.00 tot 13.30 uur, vindt ook online plaats: een "eet je lunch thuis netwerkdag". Jij zorgt voor een lekkere lunch, wij zorgen voor een leuk en interactief programma! Cabaretier Vincent Bijlo neemt ons mee in zijn ideeën over online zichtbaar zijn. In ongeveer anderhalf uur gaan we met elkaar kijken hoe hybride werken en zichtbaarheid van de vertrouwenspersoon zich tot elkaar verhouden.

Dus ben je zelf vertrouwenspersoon of ken je vertrouwenspersonen in je netwerk? Geef het door!

Aanmelden kan via NetwerkVP@rijksoverheid.nl