Internationale Vrouwendag bij het RIVM: Step into the arena and wear your crown with pride!

In het kader van 8 maart, Internationale Vrouwendag, ontstond een prachtig gesprek tussen Hicham Saydali (Afdelingshoofd Duurzame Informatievoorziening), Yolande van Rede (Afdelingshoofd Organisatie en Personeel) en Frederieke Damme (CFO/Directeur Bedrijfsvoering) over de positie van vrouwen in het bedrijfsleven en het besef van waarden in het algemeen. Complimenten aan het RIVM, dat ondanks deze hectische tijden hier zo mooi aandacht aan besteedt en met dank aan projectleider D&I Amella Dulovic van UBR Inclusiviteit die dit gesprek geïnitieerd heeft. Een verslag van dat gesprek publiceerde RIVM intern binnen de eigen organisatie, maar mogen wij ook hier delen met jullie.

Feestdag in de schijnwerpers

Maandag 8 maart was het wereldwijd Internationale Vrouwendag. Met Frederieke Damme (CFO/Directeur Bedrijfsvoering) en Yolande van Rede (Afdelingshoofd Organisatie en Personeel) zette ik deze belangrijke feestdag in de schijnwerpers. Ik ben Hicham Saydali, Afdelingshoofd Duurzame Informatievoorziening binnen C&D. Het wordt een warm pleidooi voor waarden, ook op het RIVM.

Opgroeien en wonen in Nederland brengt zoveel kansen en mogelijkheden met zich mee. Dat is in veel delen van de wereld wel anders

We spreken elkaar digitaal. Al snel merken we de aanwezigheid van Dankbaarheid op. In Nederland hebben we het best wel goed. Hier opgroeien en wonen brengt zoveel kansen en mogelijkheden met zich mee. Dat is in veel delen van de wereld wel anders. Daar is nog altijd sprake van onderdrukking, ongelijke economische kansen, slechte toegang tot scholing of geen keuzevrijheid over je eigen lijf. Maar in Nederland is er ook nog werk aan de winkel!

Verwondering schuift stilletjes bij ons aan. Hoe kan het toch dat vrouwelijke starters nog steeds minder verdienen? Waarom is het voor vrouwen die tegen de subtop aan schuren in het algemeen lastiger om door te stromen? Grapjes over vrouwen? Ah, je betrapt jezelf erop en denkt achteraf: maar dit is toch raar. Het klopt niet.

Gelijkwaardigheid is niet gebonden aan gender, ras of een andere achtergrond, maar verbonden met mens-zijn

Ondertussen zit Bewustzijn rechtop. Yolande: ‘Het zit ‘m vaak in de kleine dingetjes die onopgemerkt en onbesproken blijven. Want als je niet bewust bent van je eigen gedrag, dan weet je ook niet dat dat niet altijd OK is.’ Frederieke: ‘Laten we er daarom geen man-vrouw ding van maken, maar het breder trekken. Gelijkwaardigheid is niet gebonden aan gender, ras of een andere achtergrond. Het is simpelweg verbonden met mens-zijn. Daar moet het deze dag over gaan.’ Net zoals een diversiteit aan mensen je omgeving verrijkt. Het gaat helaas nog te vaak over normen, zoals een vrouwenquotum. En te weinig over waarden, zoals het belang van diversiteit, intrinsieke motivatie en bijdragen aan maatschappelijke opgaven.

Mensen maken het RIVM

Het belang hiervan is terug te zien in “Mensen maken het RIVM”, als een van de vier strategische prioriteiten. Yolande: ‘Iedereen bij het RIVM mag zichzelf zijn en mensen verbinden snel met elkaar op inhoud. Ik hoor vaak dat nieuwe medewerkers zich gauw thuis voelen en dat iedereen aardig is.’ Toch is er volgens Frederieke in de organisatie meer bewustzijn nodig over de waarde om meer mensen met diverse achtergronden als collega binnen te halen. ‘Zoals iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt. We mogen daar best vaker het gesprek over voeren’, vult Yolande aan. Op dit vlak is er nog wel wat te winnen voor dit instituut. Dat er al jarenlang meer vrouwen dan mannen werken is daarentegen prachtig.

Trots doet daarmee swingend zijn entree in het gesprek en maakt ons gezelschap compleet. Yolande vertelt hoe zij, uit een gezin van stoere marinemannen, zeevaarders en krachtige huisvrouwen, is opgegroeid met het idee dat je gelijkwaardig bent. Dat heeft bepaald hoe zij door het leven gaat.

Je mag trots zijn op wie je bent, op je achtergrond, op je vrouw-zijn. Wear your crown with pride

Frederieke vindt veel verschillende vrouwen inspirerend; van Annie M.G. Schmidt tot Michelle Obama. En haar pianolerares in het bijzonder, die veel levenswijsheid had. Zij heeft haar door de puberteit geholpen. ‘Na 20 minuten praten zei ze dan: we hebben nog 10 minuten, we gaan nu echt piano spelen.’ Frederieke vertelt dat je trots mag zijn op wie je bent, op je achtergrond. Op je vrouw-zijn. ‘Wear your crown with pride!’ Yolande pakt hierop door met de opmerking dat (vrouwelijke) kracht ook kwetsbaarheid betekent. Dat je vandaaruit durft te werken. Jezelf durft te zijn. ‘En vervolgens stap je gewoon de arena in.’

We verbreken de verbinding. Dit gesprek maakt indruk. Ik hoor de galm van een trotse ode aan alle vrouwen en in het bijzonder aan alle collega’s: Step into the arena and wear your crown with pride!

En ja, fijne mannelijke collega: je hoort het goed. Deze geldt ook voor jou! Fijne Internationale Vrouwendag!