Aanbesteding UBR|HIS en FMH: uitstekend praktijkvoorbeeld open standaarden

Op 18 maart 2021 stuurde Staatssecretaris Knops de Monitor Open Standaarden 2020 naar de Tweede Kamer. Algemene conclusie: het gebruik van de verplichte open standaarden van de ‘Pas toe of leg uit’-lijst neemt gestaag toe.

Positieve onderscheiding van het ministerie van BZK

Uit het onderzoek komen ook goede praktijkvoorbeelden naar voren. Een van deze goede voorbeelden is een aanbesteding voor FMH begeleid door sr. Inkoopadviseur van de HIS Bertrand van Deutekom. Deze aanbesteding voor het leveren en vervangen van een facilitair managementinformatiesysteem (FMIS) op basis van SaaS-dienstverlening (software als service) voldoet aan alle 15 relevante open standaarden.

Kijk op de website van het Forum Standaardisatie voor meer informatie en het volledige rapport.

Monitor Open Standaarden 2020 - Hoe presteerde jouw organisatie?

Wat zijn open standaarden ook al weer?

Open standaarden op de lijsten van het Forum Standaardisatie zijn afspraken over de wijze waarop gegevens digitaal uitgewisseld moeten worden. ‘Open’ betekent hier dat de inhoud voor iedereen toegankelijk is en dat iedereen een voorstel tot wijziging kan indienen bij de (non-profit) organisatie die de standaard beheert.

Waarom open standaarden?

Het gebruik van open standaarden verhoogt de kwaliteit van ICT. Het maakt het digitale verkeer onder andere toegankelijker, veiliger, de doorstroom beter (interoperabiliteit) en het kan de toetreding van meer partijen tot de markt stimuleren (kostenbesparingen en innovatie).

Wanneer open standaarden?

Overheden moeten de verplichte standaarden van het Forum Standaardisatie gebruiken als ze relevant zijn. Alleen bij zwaarwegende redenen mag hiervan worden afgeweken. Dat is de betekenis van de ‘pas toe of leg uit’ verplichting. Jaarlijks onderzoekt ICTU in opdracht van Forum Standaardisatie de naleving van deze verplichting in de Monitor Open standaarden.