Hoe maak ik mijn inkoop van software duurzamer?

Begin 2021 voerde UBR|HIS een marktverkenning uit naar mogelijkheden en ideeën om duurzaamheidsaspecten op te nemen in de inkoop van software. Er valt op dit gebied namelijk nog veel te winnen.

De focus van deze marktverkenning lag op hoe we software zelf duurzamer kunnen uitvragen (greening of IT), niet op de duurzaamheidseffecten die uit het gebruik van software voortkomen (greening by IT). Negen marktpartijen gingen in op onze uitnodiging van de verkenning.

Na de schriftelijke ronde, volgde met alle partijen gesprekken. We delen graag onze belangrijkste bevindingen en stelden daarvoor speciaal een handreiking op.