Jobcarving en Functiecreatie: een praktische workshop voor HR-adviseurs en leidinggevenden

Bij jobcarving worden bestaande functies onder de loep genomen en in hoofd- en neventaken verdeeld. Sommige taken behoren primair bij een functie, andere taken kunnen mogelijk veel beter bij een andere functie worden ondergebracht. Of er wordt een geheel nieuwe functie gecreëerd, functiecreatie. Jobcarving/ functiecreatie draagt bij aan een groter werkplezier van de huidige medewerkers en het creëren van nieuwe functies voor medewerkers Banenafspraak.

Als ministeries invulling willen geven aan functies voor medewerkers Banenafspraak. Organisatieonderdelen kunnen dit realiseren door de werkprocessen in hun organisatie kritisch tegen het licht te houden.

Twee vliegen in één klap!

Door jobcarving worden huidige medewerkers efficiënter ingezet, dit zal leiden tot kostenbesparing en toegenomen klantgerichtheid. Takenpakketten zijn beter afgestemd en passend bij verschillende loonwaarden.

Nieuwe werkplekken worden gecreëerd (functiecreatie) die uitvoerbaar zijn voor medewerkers Banenafspraak. Een win-winsituatie voor de organisatie, deze geeft hierdoor tegelijkertijd invulling aan de Participatiewet en het behalen van het quotum.

Inhoud van de workshop

  • Uitleg over de begrippen jobcarving en functiecreatie
  • Kansen en voordelen van de jobcarving en functiecreatie-methode. Hoe kan jij deze benutten?
  • Praktijkvoorbeelden van jobcarving en functiecreatie
  • Het bespreken van casussen vanuit de praktijk
  • Oefenen; inzoomen op vacatures en functiebeschrijvingen vanuit de praktijk: Hoe leer jij deze ‘lezen’?

Voor wie?

Deze workshop is bedoeld voor HR-adviseurs en leidinggevenden die zich op de werkvloer bezighouden met het creëren van banen voor mensen uit de doelgroep Banenafspraak. Ook kan het gaan om taken binnen een organisatieonderdeel, die evengoed door een medewerker Banenafspraak kan worden uitgevoerd.

Deze workshop wordt verzorgd door professionele trainers die werkzaam zijn bij UBR/ team Diversiteit & Inclusie en specialist zijn op het gebied van de Banenafspraak, waaronder jobcarving/functiecreatie.

Online

Vanwege COVID 19 wordt de workshop voorlopig alleen digitaal aangeboden.

Individuele inschrijving

Deze workshop is rijksbreed voorgefinancierd. De kosten worden verrekend.

Incompany

Indien een team zich gezamenlijk wilt aanmelden voor deze workshop; neem dan contact op met Arjan Nugteren of Yvonne Lagerberg om datum, tijd, kosten en invulling van het programma af te stemmen.

Data en tijden

  • 20 mei 2021: 13.00-15.00 uur
  • 27 mei 2021: 9.30-11.30 uur
  • 9 juni 2021: 9.30-11.30 uur
  • 23 juni 2021: 9.30-11.30 uur

Interesse?

Aanmelden: D&I@rijksoverheid.nl

Meer informatie

Yvonne Lagerberg Yvonne.Lagerberg@rijksoverheid.nl   06-21000857

Arjan Nugteren      Arjan.Nugteren@rijksoverheid.nl       06-50738387