Conducto en HIS: een mooi voorbeeld van samenwerking binnen een ecosysteem

Hoe voorkom je dat ICT-projecten te laat, te duur en niet volgens afspraken worden opgeleverd? Waarop moet je letten bij het opstellen van contracten? Dit zijn slechts een aantal van de vele vragen waar ICT inkopers antwoord op willen.

De ICT-markt is continu in beweging en technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op

Bij inkopers bestaat de behoefte om kennis over het aanbesteden van ICT te verbreden en te verdiepen. Conducto ontwikkelde op basis hiervan een tweedaagse training waarin zij de kennis en ervaring van de specialisten op dit gebied, best practices en lessons learned meenamen.

UBR|HIS is de grootste aanbesteder van ICT opdrachten binnen de Rijksoverheid

De HIS wilde graag dat haar inkopers die zich met ICT-projecten bezig houden een incompany traject volgen. Wat is het voordeel van een incompany training? Je kunt casussen uit de eigen praktijk inbrengen en dit met de docent voorbereiden. Dit vergroot het leereffect. Daarnaast is de interactie met je collega’s waardevol en kan je onderling van gedachten wisselen over gewenste werkwijzen. Je leert daardoor dezelfde taal binnen de organisatie te spreken.

Een deel van de deelnemers aan de training

De deelnemers ervaarden de training als positief en nuttig

De keuze van onderwerpen, de praktijkcasussen en de diepgang sloten voor de meesten goed aan bij de behoefte. Zij ervaarden de docent als deskundig, toegankelijk en prettig. Hij bracht de stof op een duidelijke en overzichtelijke manier over. We zien in de praktijk dat velen het geleerde toepassen bij concrete aanbestedingen en bij contractmanagement.

ICT neemt in de toekomst een steeds prominentere rol in

Er is alleen een tekort aan deskundige inkopers en dan m.n. ICT inkopers. Wervingsmedewerkers van overheden hebben moeite met het vinden van geschikte inkopers en contractmanagers. Vacatures staan lang open. Aan de andere kant zitten er onnodig veel oudere ICT'ers in de WW.

Conducto investeert in social return

Conducto investeert in omscholing van deze ICT'ers tot overheidsinkopers/contractmanagers-ICT. Zo geeft zij invulling aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en de verplichting om uitvoering te geven aan Social Return. In 2017 ging zij hier pro-actief mee aan de slag en heeft Conducto in samenwerking met het UWV, Conducto Interim en de contacten bij haar klanten inmiddels 7 kandidaten succesvol weten te plaatsen. De opzet dient meerdere doelen:

  • UWV: mensen uit een uitkeringssituatie helpen;
  • Overheidsorganisaties binnen ons netwerk: het opvullen van het tekort aan geschikte ICT-inkopers;
  • Conducto: vervult hiermee de invulling aan de Social Return verplichting.

Conducto en HIS werken samen aan social return

De geschikte kandidaten nemen deel aan een Conducto post-hbo opleiding in combinatie met een stage c.q. werkervaringsplek bij de (Rijks)overheid. De HIS staat open om toekomstige kandidaten een stage c.q. werkervaringsplek aan te bieden vanaf de start van de post-hbo opleiding.

De kandidaten worden tijdens de gehele periode zowel door professionals van Conducto gecoacht en begeleid als door een sparringpartner binnen de HIS.