9 principes om je organisatie divers en inclusief te maken

De Rijksoverheid streeft naar een inclusieve organisatie met divers samengestelde teams. Dat staat beschreven in het Strategisch Personeelsbeleid Rijk 2025. Ook heeft het Rijk de opgave om in de eigen organisatie te zorgen voor banen die bestemd zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat volgt uit zowel het Charter Diversiteit als de Banenafspraak.

Het is een opgave, een verplichting maar ook een prachtige kans. Uit diverse onderzoeken blijkt, dat het ervoor zorgt, dat we creatiever worden, klantgerichter gaan werken en tot betere oplossingen komen voor complexe maatschappelijke uitdagingen. Het zorgt voor tevreden en loyale medewerkers en daardoor word je een aantrekkelijke werkgever.

9 principes om je organisatie divers en inclusief te maken. 1. Leiderschap, 2. programma, 3. SMART doelstellingen, 4. communiceer, 5. draagvlak, 6. instrumenten, 7. organisatiecultuur, 8. kennis en vaardigheden, 9. monitor en evalueer

We hebben hierin nog een weg te gaan. Voor teamleiders, managers en HR-adviseurs betekent dit vaak een flinke uitdaging. Hoe doorbreek je vaste patronen en gewoonten, hoe werf je de juiste mensen, hoe geef je leiding aan een divers samengesteld team, wat kun je doen als collega’s extra ondersteuning nodig hebben en hoe zorg je dat iedereen zich welkom voelt en optimaal kan functioneren?
De experts van het Team Diversiteit & Inclusie kunnen je hierbij uitstekend helpen. We doen dat onder andere door advisering, training en begeleiding op diverse niveaus binnen de organisatie en voor alle aspecten van de p-cyclus.

9 principes om je organisatie divers en inclusief te maken biedt een mooi overzicht van veel aspecten waarmee je rekening kunt houden. Je kunt het document hier downloaden.