Waar halen we nieuwe expertise informatievoorziening vandaan?

Informatievoorziening (IV) is een hot item en we moeten ermee aan de slag. Maar informatiespecialisten zijn schaars. Wat is de oplossing? Wie ondersteuning wil hebben bij dit vraagstuk, kan terecht bij het rijksbrede programma Versterking HR-ICT Rijksdienst. Op 17 juni organiseerde het programma een online kennissessie over informatiehuishouding en capaciteit.

Na de problemen rond de kinderopvangtoeslagen is de roep om een stevige rijksinformatiehuishouding in een stroomversnelling terechtgekomen. Om hieraan gehoor te geven, heb je naast ICT ook de juiste mensen nodig. Het programma Versterking HR-ICT Rijksdienst helpt rijksorganisaties met duurzame oplossingen voor de krapte op de arbeidsmarkt voor ICT-gerelateerde beroepen. Bijvoorbeeld op het gebied van arbeidscommunicatie, met externe en interne kandidaten in het programma I-AMC & I-Match. Of door samenwerking met het hoger onderwijs en het aantrekken van nieuw talent via het programma I-Partnerschap. Een van de activiteiten is het organiseren van een reeks kennissessies ‘De toekomst van HR en IT’, waarvan deze sessie over informatiehuishouding de vierde sessie is.

Open op Orde

‘De aanleiding om ons te richten op capaciteit om de informatiehuishouding te versterken, is het actieplan Open op Orde’, vertelt programmamanager Versterking HR-ICT en host van deze sessie Marcel Staring. Hij geeft het woord aan Eric Peters, projectleider van het Rijksprogramma voor Duurzame Digitale Informatievoorziening (RDDI), om uit te leggen wat het actieplan inhoudt en waarom het menselijke aspect een belangrijke plek inneemt binnen de aanpak.

Voor een duurzame en transparante informatiehuishouding heeft het Rijk extra informatiedeskundigen nodig

De mens in dit verhaal

Eric: ‘Gaat het over informatiehuishouding, dan lijkt het vooral om ICT te draaien. Maar zonder aandacht voor de mens ga je het niet redden. Natuurlijk hebben we goede informatiedeskundigen nodig. Maar het is ook belangrijk dat onze medewerkers binnen onze organisatie op een goede manier met onze informatiehuishouding omgaan en dat het hoogste management dit draagt.’

Gezamenlijke aanpak

Om het actieplan Open op Orde uit te kunnen voeren, is voor de periode van 2021 tot 2026 een budget van een kleine 800 miljoen euro beschikbaar. Waar wordt dit geld voor gebruikt? Harry Feringa, beleidsmedewerker bij het RDDI: ‘Naast de programma’s die Eric noemde, zijn we onder meer bezig met het opzetten van opleidingsprogramma’s voor informatieprofessionals. We bieden trainingen en cursussen aan, maar ook een rijksbrede community waarin we best practices delen.’

‘Profiteer van het imago van aantrekkelijke werkgever en trek samen op’

Nieuw soort informatiespecialist

Dat informatievoorziening nog behoorlijk in ontwikkeling is, blijkt wel uit de daaropvolgende presentatie van Jeroen Moerenhout, arbeidsmarktanalist bij UBR, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Een standaarddefinitie geven is lastig op dit moment. De huidige informatiespecialist verschilt namelijk enorm van de klassieke documentatiefunctionaris die ook wel bekend staat als DIV’er. Niet alleen is het opleidingsniveau hoger, de inhoud van de functie reikt ook een stuk verder dan informatiebeheer zoals we dat kennen van archiefbeheer.

Imago aantrekkelijk werkgever

Jeroen: ‘Tegenwoordig zie je in deze functie zo veel raakvlakken met IT- en andere expertises. Dat maakt het zo complex. Om tot een gerichte doelgroepaanpak te komen is een impactanalyse nodig. En kijk vooral of er naast werving ook andere slimme manieren zijn om aan de juiste mensen te komen.’ Als grote plus ziet Jeroen de goede positionering van de Rijksoverheid op de arbeidsmarkt. ‘Bij IT’ers staan we na Tesla en Google op de derde plek als aantrekkelijkste werkgever, mede door een programma als Versterking HR-ICT. Profiteer daar dus van en trek samen op’, is dan ook zijn advies aan de rijksorganisaties.

Aanpak capaciteit

Zowel de afhankelijkheid van I-professionals als de vraag naar deze professionals blijft stijgen, door toenemende technologische veranderingen en digitalisering. Dit geldt ook voor de Rijksoverheid, die daarnaast nog wordt geconfronteerd met een flinke uitstroom van personeel als gevolg van vergrijzing en onvoldoende aanwas van jong talent. ‘Het actieplan Open op Orde is ambitieus; er moet veel in korte tijd’, concludeert Emilie Adegeest, als projectmanager verantwoordelijk voor de rijksbrede aanpak van extra capaciteit voor informatiehuishouding. 

‘Gelukkig kunnen we voortbouwen op onder andere de rijksbrede I-campagne van het Project I-AMC & I-Match, die al erg succesvol is gebleken. Ook willen we voorkomen dat alle organisaties zelf steeds het wiel moeten uitvinden. Door hierin gezamenlijk op te trekken, kunnen we van elkaar leren en elkaar versterken. Kortom: we hebben aardig wat te doen met elkaar.’ De plannen om tot daden te komen, krijgen gelukkig steeds meer vorm. ‘Naast aansluiten bij de always-on-campagne van I-AMC, denken we ook aan trainingsprogramma’s, rijksbrede ondersteuning bij de selectie van nieuwe medewerkers en het delen van praktische handreikingen om de instroom van nieuwe collega’s te verbeteren.’

Hoger onderwijs betrekken

Een van de poorten naar succes is het onderwijs. Maar het aanbod van afgestudeerden is niet voldoende om aan de groeiende vraag te voldoen. Sander Verhoeckx, projectmanager informatiehuishouding binnen I-Partnerschap: ‘Door samenwerking proberen we interessante kandidaten aan ons te binden. Denk hierbij aan het creëren van minors of stageplekken. Maar we kijken ook samen met het onderwijs naar de definiëring van deze nieuwe expertise. Wat houdt het precies in, welke opleidingen passen daarbij en wat voor mensen zijn er nodig?'

Denk mee en haak aan, ook na 1 juli

Iedere organisatie binnen de Rijksoverheid moet vóór 1 juli een actieplan hebben ingediend. Ook het rijksbrede plan moet dan klaar zijn, met ondersteuning in de vorm van rijksbrede werving - wellicht ook selectie – en samenwerking met onderwijs. Op de vraag of er nog meegedaan kan worden als het eigen actieplan al is ingediend, is het antwoord volmondig ja. Emilie: ‘Neem als het nog kan in jouw actieplan op dat je wilt aanhaken op de rijksbrede initiatieven. Na 1 juli kunnen we het rijksbrede plan nog aanpassen. Mocht het niet (meer) lukken om die tekst op te nemen, geef dan je ideeën om zaken rijksbreed op te pakken vooral aan ons door. We kunnen er zeker nog iets mee doen.’

Volgende kennissessie

Op de websites informatiehuishouding.nl en openoporde.nl lees je meer over informatievoorziening en het rijksbrede actieplan Open op Orde.

De volgende kennissessie van het programma Versterking HR-ICT Rijksdienst vindt in het najaar plaats. Wil je deelnemen? Meld je aan voor de nieuwsbrief van het programma, dan houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen.