SRN en Defensie bouwen aan samenwerking rond regionale toepassing Defensity College

In Noord-Nederland wordt gewerkt aan het regionaal toepassen van het werkstudentprogramma Defensity College. Het Ministerie van Defensie en Samenwerking Rijk Noord (SRN) hopen met een pilot in september een concrete start te maken.

Defensity College is het militair werkstudentprogramma van het Ministerie van Defensie voor academische studenten. In de laatste jaren van hun studie kunnen deze studenten een ‘bijbaan met inhoud’ bij Defensie vervullen waarin ze een opleiding krijgen en opdrachten uitvoeren die passen bij hun studie en interesse.

Opdracht bij rijksdienst in de regio

De samenwerking van Defensie en SRN in de regio biedt studenten de mogelijkheid een van die werkopdrachten uit te voeren bij een noordelijke rijksdienst. Meerdere organisaties hebben aangegeven hierin interesse te hebben, waaronder de penitentiaire inrichting (PI) Veenhuizen die valt onder de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Bij PI Veenhuizen DJI zal naar verwachting in september een werkstudent met een opdracht van start gaan.

Praktische samenwerking

Hugo Goedhart, programmamanager Defensity College, is enthousiast over deze ontwikkeling: “We zijn de samenwerking met SRN op een prettige en praktische manier aan het vormgeven. Hoe mooi kan het zijn als de studenten ook de kans krijgen bij de rijksdiensten in het Noorden opdrachten te doen?”

Noordelijk netwerk

“Op deze manier kunnen we de studenten een nog breder maatschappelijk beeld meegeven”, aldus Hugo. “Zij zullen kennis opdoen van het werk van de organisaties en hun netwerk in de noordelijke regio vergroten. Daarnaast profiteren de rijksdiensten op hun beurt van de inbreng van de studenten.” 

Rijk en regio als sterk merk

Op termijn zal de regionale doorontwikkeling van Defensity College bijdragen aan het beeld van het Rijk en de regio als sterk merk, een van de focusthema’s van SRN. Door de rijksdiensten in het Noorden te faciliteren in het binden en boeien van talent, helpt SRN de regionale arbeidsmarkt te versterken.

Meer weten?

Heb je vragen over de samenwerking van SRN met Defensity College? Neem dan contact op met Tanja de Haan.