Maak kennis met de nieuwe manager van InterCoach!

Maak kennis met Jacqueline Hendrikx. Sinds juni is zij de nieuwe interim-manager van InterCoach. ‘Coaching is een prachtig instrument voor iedereen die zichzelf wil zien en wil leren en ontwikkelen.’

Opdracht bij InterCoach

‘Geweldig dat ik in elk geval het komende jaar aan de slag mag als interim-manager bij InterCoach. Mijn belangrijkste opdracht is om de meerwaarde voor aansluiting van InterCoach bij de nieuwe organisatie OWB/VBR te onderzoeken. Daarbij hoort natuurlijk dat ik leiding geef aan zes programmamanagers en vier ondersteuners van InterCoach. Een ontzettend leuke opdracht, want bij InterCoach werkt een zeer bevlogen team!’

De blik van Jacqueline

‘Van huis uit ben ik civiel ingenieur. Daardoor kijk ik met een technische, systemische blik naar de inhoud van het werk, de processen, mensen en organisaties. Hoe verhouden mensen en organisaties zich tot elkaar en hoe werkt alles samen of juist niet? Dat combineer ik met mijn passie voor het onderwerp leren en ontwikkelen. Zowel van individuen als van afdelingen, als van mezelf, als leerling en om de ander te laten leren. Dit jaar ben ik 35 jaar werkzaam bij de overheid en dat zeg ik trots! In die periode was ik (milieu)technoloog, toezichthouder, adviseur, coördinator, staflid, programmamanager en manager bij verschillende organisaties. Ik werkte bij de gemeente en binnen het Rijk bij VROM, OCW, BZK en volgde studies op het gebied van de inhoud van mijn werk: bestuurskunde en coaching.’

Coaching

‘Of ik veel met het onderwerp coaching heb? Jazeker! Ik vind het een prachtig instrument voor leren en ontwikkelen! Zelf deed ik een aantal jaar geleden de School voor Coaching en sindsdien ben ik nog actiever als coach in de rol van mentorbegeleider in het werk. Ook InterCoach ken ik al een jaar of 15. Ik raad iedereen een coach aan en eigenlijk gun ik alle leidinggevenden dat ze coachingsvaardigheden toepassen. Waarom? Vooral om zelf flexibel en reflectief te blijven als leidinggevende. In eerste instantie kijken medewerkers en anderen in je netwerk vaak eerst naar je functie, taak of rol in de organisatie en dan is er gauw sprake van statusverschil. In een coachgesprek is er gelijkwaardigheid. Dat is voor mij eigenlijk altijd het uitgangspunt in een relatie. Binnenkort sluit ik na twee jaar op de wachtlijst te hebben gestaan aan bij de zij-instromersopleiding en bij het coachnetwerk van InterCoach. Daarvoor moet ik net zoals alle andere coaches van InterCoach de Proeve van Bekwaamheid afleggen: het examen om te mogen toetreden tot het netwerk.’

Een krachtig netwerk

‘De kracht van InterCoach is het netwerk van bijna 450 collega-coaches die naast hun werk als manager collega’s binnen de overheid coachen! Deze coaches kennen de werkcontext van de overheid en kunnen collega’s op die manier goed begeleiden bij het reflecteren op zichzelf, terwijl ze ook stilstaan bij de vraag ‘hoe doe ik dat zelf eigenlijk?’. Tijdens het afgelopen jaar van thuiswerken en corona waren er meer dan 700 coachtrajecten. Dat vind ik fenomenaal veel en een supermanier van InterCoach en vooral van alle coaches om bij te dragen aan een lerende, flexibele overheid. Ik kijk er naar uit om samen met de coaches, het netwerk en InterCoach het komende jaar beter te leren kennen en samen een stap te zetten naar een hybride werkende overheid.’

Verbindende club

‘InterCoach heeft een prachtig portfolio! We bedienen met de coachtrajecten en opleidingen alle lagen van de overheid: van ondersteuning tot management. Bovendien is het een verbindende organisatie. Zo werkt InterCoach goed samen met de onderdelen van de nieuwe organisatie OWB/VBR, andere UBR-onderdelen en veel andere organisaties binnen (zoals gemeenten en waterschappen) en buiten de overheid. We hebben zelfs een intensieve samenwerking met de Vlaamse overheid en dus ook Vlaamse coaches in ons netwerk! Iets wat mijn zuidelijke hart, als Limburgse, extra aanspreekt.’