Werving en selectie bij het Rijks I-Traineeship: hoe staat het er nu mee?

Tussen 19 maart en 12 april 2021 kon er weer gesolliciteerd worden bij het Rijks I-Traineeship. In die periode toonden maar liefst 589 mensen interesse in het traineeship. Nu, 4 maanden later, zijn er 69 nieuwe Rijks I-trainees geselecteerd en gematcht aan hun eerste opdrachtgever binnen het Rijk. Over minder dan een maand gaan zij van start. In dit artikel blikken we terug op het selectietraject en halen we de cijfers van dit jaar erbij.

Het sollicitatie- en selectieproces bij het Rijks I-Traineeship bestaat uit meerdere onderdelen. Eerst dienen geïnteresseerden digitaal hun sollicitatie in. Daarna vinden er twee gespreksrondes plaats, waaruit zal blijken of de kandidaat geschikt is om Rijks I-trainee te worden. De laatste stap in het traject is de matching aan de eerste opdrachtgever. Hieronder gaan we iets dieper in op elke stap van het selectietraject van het Rijks I-Traineeship.

Digitaal dossier

Tussen 19 maart en 12 april konden geïnteresseerden hun sollicitatie bij het Rijks I-Traineeship indienen door een digitaal dossier aan te maken. Hier vullen zij hun profiel in, deze vullen zij aan met hun werkervaring, ze leggen een cognitieve test af die toetst op WO-niveau en ze beantwoorden talentgerichte vragen. Van de 589 geïnteresseerden vulden dit jaar 333 mensen hun digitale sollicitatiedossier volledig in. Echter, niet iedere kandidaat haalde de test of voldeed aan de criteria: met 228 kandidaten gingen we de eerste digitale gespreksronde in.  

Gesprekken

Het eerste gesprek is met een recruiter van Leeuwendaal, de organisatie die het Rijks I-Traineeship ondersteunde bij de selectie. Tijdens deze gesprekken wordt dieper ingegaan op de achtergrond van de kandidaat, maar ook de (werk)ervaring en motivatie om te werken bij het Rijk wordt besproken. Aan de hand van deze ronde viel een deel van de kandidaten af. Met 120 sollicitanten voerden we een tweede gesprek. Dit waren gesprekken met I-professionals van het Rijk en wederom recruiters van Leeuwendaal. Aan de hand van de bevindingen uit de gesprekken en een criterialijst werden vervolgens keuzes gemaakt. Uiteindelijk zijn er 69 kandidaten geselecteerd en zij kregen meteen de toezegging dat zij per 1 september kunnen starten bij de Rijksoverheid.

Matching

Na de selectie begint het matchen. De 69 kandidaten worden stuk voor stuk voorgesteld aan een opdrachtgever. Deze introducties vinden plaats op basis van het profiel van de kandidaat, de typen opdrachten van de opdrachtgevers en het matchgesprek. Zijn de trainee en opdrachtgever enthousiast en hebben ze een overeenstemming bereikt? Dan is er een match. Als alle kandidaten zijn gematcht, is het traject van de werving, selectie en matching rond. Op 1 september 2021 starten zij als zesde lichting van het Rijks I-Traineeship aan hun avontuur bij de Rijksoverheid.

Rosa de Hoog

Intensief

Rosa de Hoog, werkzaam bij het Rijks I-Traineeship: ‘De sollicitatie- en selectieperiode bij het Rijks I-Traineeship is altijd intensief, zowel voor de I-talenten als voor ons. Het traject duurt enkele maanden en voor sollicitanten kan dit als lang worden ervaren. Het is echter een bewuste keuze om al deze selectiestappen te doorlopen, waarmee we uiteindelijk de juiste keuzes kunnen maken. Dit jaar verliep de selectie weer volledig digitaal vanwege corona. Ook dit jaar is het goed gegaan en we zijn enorm trots dat we per 1 september een mooie, talentvolle lichting Rijks I-trainees mogen verwelkomen. Daar doen we het voor!’