Binnenwerk werkt, al bijna vijf jaar

Het is alweer bijna vijf jaar geleden dat de allereerste Binnenwerkers begonnen. Op 15 december 2016 om precies te zijn. Eind 2021 viert Binnenwerk dus zijn eerste lustrum en hier zullen we uitgebreid bij stilstaan. We kijken alvast terug op wat Binnenwerk-geschiedenis door de jaren heen.

2016 – De start van een succesformule

Iedereen telt mee, ook als je een arbeidsbeperking hebt. Met die gedachte geeft het Rijk invulling aan de banenafspraak. Dat betekent meer mensen met een beperking in dienst. Maar hoe realiseer je dat nog beter? En hoe behoud je deze collega’s? Die vraag werd begin 2016 gesteld aan Annemiek Scholten door de ICOP. Want de invulling van de banenafspraak verliep op dat moment uiterst traag. Het zette haar aan het denken: ‘Als we mensen met een beperking in teamverband laten werken, met specialistische leiding en begeleiding natuurlijk, dan zijn ze niet de enige die iets bijzonders hebben. Iedereen in het team heeft wel iets en het maakt ook niet uit wat. En als we hen, en juist géén extern bedrijf, dan toetsenborden laten schoonmaken binnen het Rijk? Of andere taken die hard nodig zijn en waar we normaal gesproken geen geld voor vrijmaken? Meer dan genoeg mogelijkheden.’

Programmadirecteur Annemiek Scholten start op 15 december 2016 op verzoek van de ICOP officieel met Binnenwerk als onderdeel van het Ontwikkelbedrijf van UBR. Dat bleek de beste plek om dit op te bouwen. Directeur Ontwikkelbedrijf Lex Leoné gaf Binnenwerk alle ruimte en de basis was geregeld. Binnenwerk heeft dan een opdracht voor 120 banen op zak. De eerste 17 nieuwe rijkscollega’s, allemaal toetsenbordreinigers, komen precies op de jaargrens binnen bij Binnenwerk. Ook start bij P-Direkt in Zwolle een team. Eerst nog in dienst bij J&V, later bij Binnenwerk. Het begin is er!

2017 – Binnenwerk groeit in aantal en bekendheid

Na de start van Binnenwerk gaan er in 2017 al snel ook gebouwassistenten in Den Haag aan de slag en starten er teams in Utrecht en Groningen. Bij P-Direkt in Den Haag gaan vanaf eind 2017 twee teams personeelsdossiers opschonen. Binnenwerk helpt de Belastingdienst met het aanstellen van twee teams voor het opschonen van personeelsdossiers. Ook worden er in Apeldoorn, Groningen en Amsterdam drie schoonmaakteams opgestart bij de Belastingdienst met hulp van Binnenwerk. Dankzij de plezierige samenwerking met partners zoals P-Direkt en FMH groeit het aantal medewerkers dat bij Binnenwerk in dienst is eind 2017 naar ongeveer 90 medewerkers. En als je de teams van de Belastingdienst meetelt, zijn het er nog eens 60 meer. Binnenwerk heeft een unieke formule binnen het Rijk: gemandateerd werkgeverschap, werken in teamverband, deskundige leiding en begeleiding en kennis in huis rondom inkomensbeheersing. Opdrachtgevers zoals ministeries kunnen dus bij Binnenwerk banen afnemen en Binnenwerk regelt alles van werving tot deskundige begeleiding. Win-win, niet in de laatste plaats voor de medewerkers zelf die in dienst komen van het Rijk.

2018 – Samenwerking Staatsbosbeheer is een gouden greep

Een nieuwe samenwerkingspartner in 2018 is Staatsbosbeheer. Binnenwerk, maar dan buiten. Dat zou weleens een goed idee kunnen zijn, denken ze bij Binnenwerk en Staatsbosbeheer. En dat blijkt. Werk is er genoeg. Natuuronderhoud is precisiewerk als je flora en fauna goed wilt beheren, en dus arbeidsintensief. Binnenwerk kan dat leveren en medewerkers krijgen zo de kans zich te ontwikkelen op dit terrein, waar het werk nooit ophoudt. Begin 2018 is het eerste team van Binnenwerk bij Staatsbosbeheer in Almere begonnen. Binnenwerk levert hiermee een duidelijke bijdrage aan het onderhoud van de natuur. Dat blijkt zo’n succes dat er vanuit Staatsbosbeheer verzoeken komen voor teams in heel het land. In 2018 zijn al voorbereidingen daarvoor. Ook komen er extra teams voor P-Dossiers in Den Haag en Zwolle en vindt er een flinke uitbreiding plaats van het aantal banen in pandgebonden werk. Bovendien wordt het team autowassen zonder water opgericht, die de dienstauto’s van de departementale top milieubewust reinigt. Diverse teams krijgen bij het interdepartementale klanttevredenheidsonderzoek een dikke pluim van de rijkscollega’s.

In 2021 telt Binnenwerk 43 teams in heel Nederland

2019 – Tevreden medewerkers

Binnenwerk blijft op zoek naar nieuwe mogelijkheden om duurzame banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Zo start een pilot stoelreiniging en begint in samenwerking met Justid een team in Zutphen in de scanstraat. Ook krijgt Binnenwerk steeds meer landelijke dekking met teams door heel Nederland, vooral door de intensieve samenwerking met Staatsbosbeheer.

Een belangrijk moment voor Binnenwerk was het medewerkertevredenheidsonderzoek in 2019. Wat vinden de medewerkers zelf van Binnenwerk? Die zijn heel tevreden, ze geven hun organisatie een 8,3. Spontaan schrijft een medewerker bos- en natuurbeheer een tekst die hij tijdens een eindejaarsborrel deelt bij Staatsbosbeheer: ‘We zijn divers. We komen overal vandaan, hebben best veel gezien en meegemaakt. En ieder teamlid neemt dat mee en versterkt daarmee het team. Hier is geen beperking. Hier werken we professioneel, efficiënt en nog belangrijker; met plezier. Hier zijn wij volwaardig.’
Binnenwerk wordt inmiddels gezien als sterk merk binnen UBR. Eind 2019 zijn er 29 teams met 301 gerealiseerde banen van 25,5 uur.

'Hier zijn wij volwaardig’

2020 – Corona heeft grote impact

Het jaar begon goed, de plannen voor pandgericht werken liggen klaar, maar dan treft corona ook Binnenwerk. Alle medewerkers worden in maart 2020 naar huis gestuurd, net als de meeste rijksambtenaren. Medewerkers van Binnenwerk kunnen echter niet vanuit huis werken. Ook komt de werving van nieuwe teams stil te liggen.

In juni mogen alle medewerkers bij Staatsbosbeheer gelukkig weer veilig aan de slag. Zij werken buiten en kunnen met wat aanpassingen weer verder. Alle pandgebonden medewerkers blijven echter thuis. Eind 2020 kan een handjevol medewerkers wat coronagerelateerde taken in enkele panden oppakken. Zij maken bijvoorbeeld contactpunten schoon, zodat ze bijdragen aan een veilige werkomgeving voor rijkscollega’s die wel naar kantoor moeten.

Eind 2020 telt Binnenwerk 456 banen van 25,5 uur. Daarvan zijn 69 collega’s in dienst bij de Rijksschoonmaakorganisatie. Bij Binnenwerk zelf gaat het om 351 medewerkers in 39 teams. Zo’n 90 banen konden nog niet worden gerealiseerd vanwege corona en zijn doorgeschoven naar 2021. De zoektocht in het creëren van nog meer banen gaat door. In september 2020 tekenen Binnenwerk en Staatsbosbeheer een structurele samenwerkingsovereenkomst. Op naar nog veel meer bos- en natuurteams! En sinds oktober 2020 is Binnenwerk formeel een organisatieonderdeel, een absolute mijlpaal. Waarnemend directeur UBR Lex Leoné en Plaatsvervangend DG VBR Ronald Barendse feliciteren heel Binnenwerk met een videoboodschap. En als klap op de vuurpijl krijgt Binnenwerk in november erkenning vanuit de Tweede Kamer. De motie Stoffer en Van Dijk wordt namelijk aangenomen, met daarin de vraag aan het Rijk om Binnenwerk uit te breiden. Juist in coronatijd, omdat de formule zo goed werkt. Een enorm compliment!

2021 – Binnenwerk maakt werk van diversiteit en inclusie

Begin 2021 is duidelijk dat corona nog lang niet achter de rug is. Het valt de medewerkers zwaar, maar ze blijven positief en zijn blij met elk uurtje dat ze iets kunnen doen. Binnenwerk begint in het voorjaar namelijk met het activeren van alle medewerkers om ze zo weer voor te bereiden op het werk. Halverwege het jaar gaat ook de werving weer van start. Helaas hebben slechts enkele departementen invulling gegeven aan de motie Stoffer en Van Dijk, omdat er niet altijd voldoende budget is. Toch telt Binnenwerk in september 2021 maar liefst 420 medewerkers met een arbeidsbeperking, verdeeld over 43 teams. En in de laatste maanden van 2021 komen hier nog collega’s bij. Binnenwerk zet dus onverminderd in op verdere groei. Want de banenafspraak is namelijk een belofte die Binnenwerk vastbesloten is waar te maken. Namens en met het Rijk. Op weg naar een diverse en inclusieve Rijksoverheid!