Doe op 5 november mee met het onderzoek naar de beloningsverhoudingen van directeursfuncties!

Hoe mooi is het dat je samen met collega-directeuren en topmanagers direct invloed kunt hebben op hoe directeursfuncties bij het Rijk in de toekomst gewaardeerd worden? Dat kan in de unieke, online dialoogsessie op vrijdag 5 november 2021 van 12.00 tot 13.00 uur!

Alle directeuren en topmanagers in het primaire proces binnen de rijksdienst hebben een uitnodiging in hun mailbox ontvangen.

Harmen Harmsma, Dg Dienst Uitvoering Onderwijs en mede-trekker van de WaU pijler ‘statuur van de uitvoering’, Carsten Herstel, Dg Sociale Zekerheid en Integratie en Marieke van Wallenburg, Dg Overheidsorganisatie, roepen iedereen op om mee te doen. Zij verzorgen gezamenlijk ook de inleiding van de dialoogsessie op 5 november a.s.

Binnen de rijksdienst leeft al jaren de vraag of de beloningsverhoudingen nog wel aansluiten bij de huidige maatschappelijke opvatting. In de praktijk zijn er geluiden dat de verhouding tussen schaalniveaus van directeuren in de beleidskern en directeuren in de uitvoering niet meer klopt. Eén van de thema’s binnen de “Werkagenda voor de Uitvoering” (WaU) is het vergroten van de statuur en de aantrekkelijkheid van de uitvoering. ABDTOPConsult benadrukt dat in het fundament gelijkwaardigheid tussen beleidskern en uitvoering moet worden geborgd in de functiewaarderingsverhoudingen, die opgenomen zijn in het Functiegebouw Rijk (FGR) en het onderliggende functiewaarderingssysteem FUWASYS.

UBR | Organisatie-inrichting voert in opdracht van DGOO AO een onafhankelijk onderzoek uit naar de functiewaarderingsverhoudingen op directeursniveau, kortweg genoemd ‘Benchmark uitvoeringsdirecteuren’.

Voor het onderzoek is het van belang om door directeuren en topmanagers gedeelde inzichten en meningen op te halen over welke aspecten de zwaarte van een directeursfunctie bepalen.

Waarom? Jouw inbreng is nodig om te bepalen welke criteria van belang zijn bij de weging van directeursfuncties en te onderzoeken of en hoe (meer) gelijkwaardigheid tussen beleid en uitvoering geborgd kan worden in de functiewaarderingsverhoudingen.

Met wie?  Alle directeuren in het primaire overheidsproces (beleid, uitvoering, toezicht,    kennis en onderzoek) en hun leidinggevenden – het topmanagement van het Rijk -  zijn uitgenodigd. In totaal zijn er bijna 500 genodigden. Alleen organisaties die het Functiegebouw Rijk toepassen doen mee.

Hoe? De online dialoog vindt plaats met behulp van Synthetron. Hiermee is het mogelijk om in korte tijd aan een grote onderzoeksgroep open vragen te stellen via een anonieme chat. Hoe zo’n online chat werkt, wordt uitgelegd in dit filmpje.

Resultaat van de online dialoog: door directeuren en topmanagers gedeelde inzichten en meningen zonder invloed of interpretatie van de onderzoekers!

Met vriendelijke groet,

Mede namens de dg DUO, dg SZI en de dg OO,

het projectteam Benchmark Uitvoeringsdirecteuren van UBR | Organisatie-inrichting

Aanmelden en informatie

Valt u in de doelgroep van directeuren/topmanagers in het primaire proces? 
Meld u dan nu aan door een mail te sturen aan: benchmarkuitvoeringsdirecteuren@rijksoverheid.nl. Via dit e-mail adres kunt u ook eventuele vragen stellen.

Meer informatie over de benchmark leest u in het nieuwsbericht: Benchmark uitvoeringsdirecteuren van start!