Bedrijfszorg nu ook beschikbaar voor Kamerleden

Leden van de Tweede Kamer kunnen vanaf nu gebruik maken van een bedrijfsarts of bedrijfsmaatschappelijk werker. Kamervoorzitter Vera Bergkamp ondertekende onlangs een contract met Jeanne van der Graaf, manager van UBR Bedrijfszorg.

'Een bijzonder moment', noemde de Kamervoorzitter de ondertekening. Voorheen konden Kamerleden geen aanspraak maken op voorzieningen zoals een bedrijfsarts, maar nu kan dat wel dankzij een aanpassing op de Wet schadeloosstelling. Ze kunnen onder andere gebruik maken van een bedrijfsarts of een bedrijfsmaatschappelijk werker. Ook is het bijvoorbeeld mogelijk om, wanneer zij niet in Den Haag wonen, bij een acute zorgvraag een huisarts in Den Haag te benaderen.

Vera Bergkamp en Jeanne van der Graaf

Burn-out voorkomen

'Kamerleden en bewindslieden zijn natuurlijk niet van suiker, maar de druk is groot. Dat is in de rest van Nederland helaas ook niet anders. Denk aan de zorgmedewerkers die uitgeput zijn na maanden van corona. Bescheidenheid past. Maar zover dat in mijn invloedssfeer ligt wil ik burn-out zoveel mogelijk voorkomen en ik ben blij dat deze basale voorziening nu ook voor Kamerleden geregeld is en zij een beroep kunnen doen op goede bedrijfszorg', aldus de Kamervoorzitter. 

Fysiek en mentaal gezond

Jeanne van der Graaf: ’We zijn blij dat we nu, naast de ambtenaren die werken voor de Tweede Kamer en andere departementen, ook de leden kunnen helpen met onze dienstverlening. Wij dragen er zorg voor dat zij rechtstreeks toegang hebben tot de individuele dienstverlening van een bedrijfsmaatschappelijk werker of een bedrijfsarts. Kamerleden kunnen ook bij ons ook advies inwinnen over bijvoorbeeld leefstijl en hoe om te gaan met het werk. Ik vind het mooi dat we op deze manier kunnen bijdragen aan de belangrijke taak die de Tweede Kamerleden hebben voor de samenleving. Wat wij toevoegen is aandacht voor fysieke en mentale gezondheid door gecertificeerde professionals, die zijn opgeleid om juist de werkgerelateerde vraagstukken met betrekking tot werkplezier en duurzame inzetbaarheid te bespreken en te behandelen.’