'Goed samenwerken begint met echt luisteren'

Een Delta Review is een collegiale reviewmethode voor en door professionals. Dit betekent dat collega’s werkzaam in hetzelfde vakgebied, zoals het sociaal domein, meekijken en aanbevelingen doen voor een vraag of probleem. Elke Delta Review wordt geëvalueerd: direct in de week nadat de resultaten van de Delta Review zijn opgeleverd aan de opdrachtgever en nog eens 4 tot 6 maanden later om te bepalen of de Delta Review daadwerkelijk effect heeft gehad.

Deze rapportage geeft je inzicht in wat ruim twee jaar Delta Review binnen het sociaal domein van de gemeenten aan informatie heeft opgeleverd. Wat zijn de rode draden die door de uitgebrachte Delta Reviewrapporten heen te zien zijn en welke effecten zijn in de gemeenten te herkennen na het uitvoeren van de Delta Reviews?