Rijksconsultants: jaarverslag 2021

Rijksconsultants presenteert het jaarverslag van 2021. We hebben veel mooie opdrachten uitgevoerd, bijzondere resultaten behaald en zijn trots op alles wat we samen bereikt hebben. In onze opdrachten streven we naar het beter en effectiever laten functioneren van de overheid. Het afgelopen jaar zochten we daarom opnieuw aansluiting bij de maatschappelijke opgaven en rijksbrede thema’s. Dit jaarverslag geeft een inkijkje in onze inzet rondom thema’s als ambtelijk vakmanschap als onderdeel van het programma Grenzeloos Samenwerken, de rijksbrede invoering van het hybride werken en het vormgeven van een wendbare en flexibele overheid bij onder meer het RIVM en Defensie. Ook in 2021 was Rijksconsultants er voor tijdelijke versterking voor blijvende verandering!

jaarverslag 2021 UBR| Rijksconsultants

Download het jaarverslag

In het jaarverslag vind je naast facts & figures ook verhalen van rijksconsultants die vertellen over hun opdracht, hun aanpak en het resultaat van klussen die zij in 2021 begonnen of afrondden. Download het jaarverslag voor een weergave van UBR| Rijksconsultants in 2021.