Als partner bouwen aan een ambitieuze tech overheid

Manager Leif de Kloet heeft grootse plannen met het Rijks ICT Gilde (RIG), het tech merk van Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR). Als ‘schaduw facilitator’ wil hij de mensen met kennis naar voren schuiven en zo de kansen bieden om als persoon én als merk te groeien, terwijl hijzelf in de luwte de wegen vrijmaakt. 2021 was een jaar dat in het teken stond van deze groei en het creëren van een duidelijke visie voor de toekomst. In 2022 lijkt de weg vrij om mee te gaan met de ontwikkelingen binnen het vakgebied en de focus op data binnen de rijksdienst te vergroten. Wat is zijn achtergrond en visie? Wat waren de hoogtepunten in 2021 en hoe ziet in 2022 de aanpak van het RIG eruit?

Persoonlijke groei en werken vanuit je kracht

Zijn eerste baan was bij de Centrale Recherche Informatiedienst en Interpol. Hij werkte jarenlang als derivatives trader en reisde de wereld over als energy trading advisor voor zakenbanken en hedge funds waarbij hij kantoren opzette in Londen en Hong Kong. Maar hoe kwam Leif dan terecht bij het Rijks ICT Gilde? Leif: ‘Mijn filosofie is dat ik voor mezelf geen plan en geen route heb, maar wel een systeem dat voor mij werkt. Ik doe voor zover mogelijk alleen wat ik leuk vind. Op die manier kan ik alles er uithalen wat erin zit, omdat ik het doe met de juiste energie, met werkplezier én zeker niet onbelangrijk, genoeg ruimte. Die ruimte is nodig voor mijzelf, maar zeker ook om als organisatie te ontwikkelen en met elkaar en opdrachtgevers echt concrete stappen te nemen.’

Zo’n tien jaar geleden kwam Leif voor het eerst in aanraking met de overheid, toen hij verschillende opdrachten en trajecten als zelfstandige ondernemer deed. ‘Technologie is continu in ontwikkeling, dus wilde ik graag die richting uit’, aldus Leif. ‘Zo kwam ik destijds bij I-Interim Rijk terecht en later bij het RIG. In mijn huidige functie kan ik de mensen waar het echt om draait, de tech consultants die het werk leveren, centraal zetten. Dan volgt een tevreden opdrachtgever vanzelf. Dit zie je ook terug in mijn manier van leidinggeven: faciliteren, vertrouwen en ruimte geven. Iedereen heeft zijn eigen leerstijl of vraagstuk. De een is nieuwsgieriger dan een ander. Sommigen willen heel veel leren en groeien, en anderen gaan op hun eigen tempo. Het is niet zo dat we continu najagen dat iedereen elke dag moet ontwikkelen en beter moet worden. Sommigen zijn gewoon goed en willen alleen in hun vakgebied verbeteren. We zijn gek op mensen die heel erg regie pakken over hetgeen wat ze zelf willen. We vinden het fantastisch om dat te stimuleren en te faciliteren, ook als dat niet een-op-een relatie heeft met werk. We zoeken opdrachten die uitdagend zijn, we denken mee, we ondersteunen. Ik denk dat ik de afgelopen vier jaar nog nooit nee heb gezegd tegen iemand die een goed idee had of zichzelf wilde ontwikkelen op professioneel gebied.’

Werken in teamverband en vanuit de disciplines

In 2021 stond groei centraal voor het Rijks ICT Gilde. Leif: ‘Het RIG groeit op allerlei niveaus. We begonnen in 2018 als start-up van het UBR| Ontwikkelbedrijf. Als je je bedenkt dat we in april 2018 onze eerste medewerker aangenomen hebben, is het een betrekkelijk korte tijd waarin we al een heleboel bereikt hebben. Voor mij was het echt een hoogtepunt van 2021, om te zien dat we als start-up gegroeid zijn tot een sterk merk van UBR. Mijn team bestaat nu uit zo’n 65 tech consultants en ons klantenbestand is meegegroeid. Vorig jaar zagen we verder een vervaging van de grenzen tussen de regioteams Noord en West door het nieuwe hybride werken en de nauwere samenwerking van het stafteam. Niet alleen leggen we de verbinding tussen de teams van het RIG, maar werken ook nauw samen met de overige informatie- en organisatiemerken van UBR, zoals I-Interim Rijk, Rijksconsultants en Rijks I-Traineeship. Minder eilandjes, meer samenwerken en van elkaar leren en zo de beste (integrale) ICT-oplossing aan het Rijk bieden. En nog twee belangrijke ontwikkelingen van het afgelopen jaar: de verschuiving van een individuele opdracht naar teamopdrachten én van leverancier naar partner.’

Leif: ‘Het individu blijft voor ons het allerbelangrijkste. Dat zijn tenslotte de slimme mensen die het werk doen. Zonder hen zijn we nergens. Maar daarnaast kijken we steeds meer naar teams. Ik denk dat als we echt impact willen maken of van toegevoegde waarde willen zijn voor onze opdrachtgevers, we hier niet aan ontkomen. Dan moet je groeien naar een kwalitatief betere club die uiteindelijk in teamverband alles eruit haalt wat erin zit om zo de beste oplossing voor vraagstukken te kunnen vinden. Het combineren van expertises en disciplines geeft ons de kans om opdrachtgevers nog beter te helpen bij hun (maatschappelijke) opgaven en een gelijkwaardige partner van de overheid te zijn.

Van leverancier naar partner

Ook de ontwikkeling van leverancier naar partner speelde voor het RIG een belangrijke rol het afgelopen, maar zeker ook aankomende jaar. Leif: ‘We willen ons steeds meer richten op partnerschap met onze opdrachtgevers door te werken vanuit de disciplines van het RIG: ICT, security en data. We worden enthousiast van complexe ICT- en datavraagstukken bij het Rijk en hopen dat steeds meer opdrachtgevers ons weten te vinden. Niet alleen om opdrachten uit te voeren, maar vooral om als gelijkwaardige partner van toegevoegde waarde zijn in het proces. Een interessante, uitdagende ambitie waar er wederzijdse ontwikkeling is. Wij komen ergens om een probleem of vraagstuk op te lossen en de opdrachtgevers helpen ons verder ontwikkelen. Zo maak je gebruik van elkaars kennis en netwerk en kun je iets nieuws doen, iets leren. Zo kunnen we onze tech consultants een professionele, lerende carrière met (maatschappelijk) impact en toegevoegde waarde bieden en tegelijkertijd de opdrachtgever zo goed mogelijk helpen.’

De stip van 2022: de rijksbrede data-expert

Leif: ‘We zien overduidelijk dat data een essentiële rol speelt binnen de overheid en in ons vakgebied, maar ook binnen het RIG. Dit zagen we gebeuren, maar de impact ervan hadden we niet kunnen voorzien. We zijn er sinds vorig jaar volop mee bezig. Zo heeft een enthousiaste groep consultants het programma Mycelia handen en voeten gegeven. We moeten daar nog heel veel stappen zetten, maar ze zijn wel het voorbeeld van hoe het zou moeten gaan. Het ziet ernaar uit dat dat een geoliede machine gaat worden en dat is heel interessant. We denken na over hoe we in kunnen spelen op (nieuwe) behoeftes van opdrachtgevers, welke data-expertises we (nodig) hebben en hoe we ons voor kunnen bereiden op de toekomst (van data). Daarnaast draagt het RIG bij aan het versterken van de samenwerking en het delen van kennis tussen de verschillende merken van UBR en overige rijksonderdelen op het gebied van data en AI. Zo hebben we in samenwerking met Rijks I-Traineeship en I-Interim Rijk een kennisbank over data en AI opgericht, die binnenkort rijksbreed beschikbaar is. En natuurlijk werven we ook nieuwe dataspecialisten voor het Rijk. Op dit moment zoeken we een senior cloud solution architect en een senior data architect.

We willen met onze mensen, vol energie en toekomstplannen het verschil maken voor onze opdrachtgevers binnen het Rijk en hun maatschappelijk opgaven. Dit doen we door een aantrekkelijke dienstverlening te bieden, gebruik te maken van ons netwerk en het delen van (rijksbrede) kennis op gebied van ICT en data.’