Gebruik van het KWIV bij DICTU

Het werk in de ICT en met name datagericht werken verandert snel – en dat geldt zeker voor ICT-organisatie DICTU. Zij ondersteunt de primaire processen van diverse uitvoeringsorganisaties en de ministeries van EZK en LNV. Datadienstverlening neemt er een belangrijke plek in. In 2019 implementeerde DICTU als eerste organisatie binnen de Rijksoverheid het Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening (KWIV) en inmiddels zijn zij in de fase van toepassing. Marco Molenaar, teamleider Data Diensten vertelt hoe hij het KWIV gebruikt bij de werving en professionele ontwikkeling van medewerkers.

Kijk je naar het Functiegebouw Rijk, dan zijn de mensen uit het team van Molenaar allemaal (senior) adviseur bedrijfsvoering, terwijl die term veel te algemeen is en bovendien, zo stelt Marco, ook nog eens misleidend. ‘We adviseren niet alleen, maar dragen ook oplossingen aan die we implementeren of laten implementeren.’

Waardevolle competenties

‘Voor ons vakgebied (Business Intelligence, Data & Analytics) zijn er diverse kwaliteitenprofielen in het KWIV. Een KWIV-profiel geeft aan welke competenties en kennis je nodig hebt en waardevol is.’ In de praktijk werkt Marco voor zijn medewerkers met competentie-beschrijvingen van meerdere KWIV-profielen.

‘De benadering binnen het team is T-shaped werken. Dat zorgt voor synergie. T-shaped betekent dat je én generalist én specialist bent. Je moet niet alleen goed zijn in één onderwerp, maar op meerdere vlakken’, vertelt Marco. ‘Wat wij in de toekomst nodig hebben zijn mensen die hands on-ervaring hebben met servers, netwerken en het dataveld, maar ook conceptueel kunnen denken en consultancy kunnen bieden.’

Marco Molenaar, teamleider Data Diensten DICTU in gesprek met een medewerker

Richting

‘De competentiebeschrijvingen in het KWIV geven richting aan onze medewerkers. Ze weten hierdoor waar ze naartoe kunnen groeien’, zegt Marco. ‘Zo hebben we op basis van een aantal KWIV-profielen de rol van data solution specialist benoemd. Veel medewerkers zijn getriggerd door deze rol. Ook ontwikkelen we op basis van het KWIV een aantal leerlijnen. Of een medewerker zich nu breder gaat ontwikkelen of zich juist verder ontwikkelt in een specialisme, je weet de beweging die gaande is. Je kunt niet stil blijven staan, de ICT ontwikkelt zich snel en Data & Analytics al helemaal. Het KWIV geeft hierbij richting aan de vele eisen die op dit vlak worden gesteld.’

Marco gebruikt de competentiebeschrijvingen uit het KWIV ook bij het opstellen van vacatures. ‘We verwachten niet van iedere medewerker dat hij of zij helemaal voldoet aan een profiel. Wil je bouwen aan een ICT-team, dan moet je je bezinnen op de vraag wat je verwacht van je mensen, welke rollen zijn er nodig en wie kan die vervullen.’

Eén taal

‘Het KWIV is een stimulans om op een professionele manier naar de rollen binnen ICT-teams te kijken’ vindt Marco. Het is volgens hem dan ook belangrijk dat meerdere teams ermee aan de slag gaan. ‘Zo kunnen we rijksbreed dezelfde taal gebruiken op het gebied van ICT. Dan weet je van ICT’ers die werkzaam zijn bij de overheid wat ze doen, waar ze goed in zijn en wat ze ambiëren.’

CIO Rijk neemt de ervaringen van DICTU mee in de actualisatie van het KWIV, zodat de KWIV-profielen zo goed mogelijk blijven aansluiten op de functies in het IV-domein. Vragen of opmerkingen hierover? Mail naar kwiv@rijksoverheid.nl