Jaarverslag SRN: De samenwerking in het Noorden staat als een huis

In een tijd waarin live ontmoetingen en activiteiten gelukkig weer mogelijk zijn, blikt Samenwerking Rijk Noord (SRN) tevreden terug op het jaar 2021 dat vooral in het teken stond van succesvol digitaal samenwerken. In deze compacte oplegger bij het jaarverslag vind je alle resultaten op hoofdlijnen.

Meer en meer noordelijke rijksdiensten zijn betrokken bij het noordelijke SRN-netwerk. Samen zijn ze steeds beter in staat om aan te sluiten bij zowel nieuwe als bestaande bepalende netwerken in de regio. Ook worden gezamenlijke behoeften bij elkaar gebracht en omgezet naar concrete activiteiten en resultaten.

Maatschappelijke opgave

Doordat steeds meer diensten aanhaken, wordt de impact van samenwerking groter. Doel van de samenwerking is om – met rijksdiensten, andere overheden, onderwijsinstellingen en ondernemers – bij te dragen aan een gezonde noordelijke arbeidsmarkt en gezamenlijk werk te maken van de maatschappelijke opgave in de regio.

Groeiende verbinding

“De samenwerking in het Noorden staat als een huis”, vertelt Henkjan Derks, directeur Bedrijfsvoering & ICT bij het Centraal Justitieel Incassobureau én voorzitter van het dagelijks bestuur van SRN. “Dat geldt voor de groeiende verbinding tussen noordelijke partners, maar ook voor de afstemming met rijkspartners in Den Haag en daarbuiten.”

Uitdagingen

Net als andere regio’s is Noord-Nederland een gebied met een eigen signatuur en dynamiek. Met ongeveer 18.000 rijksmedewerkers die in het Noorden werken voor in totaal 28 rijksorganisaties, liggen er ook voor de Rijksoverheid belangrijke uitdagingen, waaronder de positionering als (aantrekkelijke) regionale werkgever op de arbeidsmarkt.

2022

“We kijken vol vertrouwen naar de toekomst”, aldus Henkjan. “Onder het motto Samen sterk, slim en aanstekelijk zal SRN zich dit jaar richten op in elk geval de thema’s ‘Rijk & Onderwijs’ en ‘Rijk als werkgever’. Dat doen we samen met onze partners in de regio.”

Meer weten?

Behalve in de oplegger vind je meer informatie in het SRN-jaarverslag. Voor vragen over de samenwerking van SRN met partners binnen en buiten de noordelijke regio kan je terecht bij Meike Barnhard en Marjo Lubach.