‘Mijn coach zette mij aan het werk, dat leverde mooie inzichten op’

Ricco Buitink is Coördinerend Beleidsmedewerker bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij kreeg in die rol steeds meer coördinerende taken, maar kwam daarbij zichzelf tegen. Een collega wees hem op de Leergang Coachingsvaardigheden voor adviseurs en medewerkers bij InterCoach. Kon deze leergang hem helpen bij het motiveren van collega’s om in gezamenlijkheid taken beter uit te voeren? Een onderdeel van de leergang is begeleiding door een persoonlijke coach.

Rust en overzicht

Hoe kan ik mijn werkweek met meer rust en overzicht beginnen en mijn collega’s in een bepaalde richting meekrijgen? Die vraag stond centraal voor Ricco. Hij wilde beter leren delegeren en taken uit handen geven en meer het team laten werken. Onder druk had hij de neiging om verantwoordelijkheden naar zich toe te trekken. 'Ik zou meer kunnen neerleggen bij andere mensen. Je doet het als team samen. Samen kom je op goede ideeën.' Ricco had het gevoel dat hij vooral in situaties van stress moeite had met het bewaken van rust, overzicht en delegeren.

Op advies van een collega volgde hij de “Leergang Coachingsvaardigheden” bij InterCoach. Dat gaat over het toepassen van de vaardigheden van een coach om je team te motiveren en faciliteren. De leergang bestond uit een deel theorie, een deel intervisie en begeleiding door een persoonlijke coach, in dit geval Jona Maitland. ‘Het faciliteren en motiveren van een team was een leerpunt’, vertelt Ricco.

Ricco Buitink

Ommetjes van anderhalf uur

De leergang duurde enkele maanden. Theorie en intervisie waren erg nuttig. Maar Ricco is vooral te spreken over de persoonlijke begeleiding door Jona. ‘De begeleiding vond vanwege corona plaats tijdens wandelingen, ommetjes van anderhalf uur. De kracht van Jona’s persoonlijke begeleiding zat in het “betrokken confronteren”; jezelf in de spiegel te laten kijken. Hoe bereid je voor, hoe kijk je terug op de gang van zaken? Daarmee zette zij mij aan het werk.’

Voorbereiden en evalueren

Jona hanteerde een cyclus van “plan-do-check-act”: wat wil je bereiken, met welke mensen heb je te maken en hoe betrek je die? En achteraf evalueren: hoe ging deze week, hoe ging het overleg, wat zijn de leerpunten? Theorie en intervisie is nuttig, maar vooral de persoonlijke begeleiding heeft veel gebracht. Ricco gaf zich daaraan over, om zichzelf beter te leren kennen maar ook voor het toepassen van die coachingsvaardigheden. Daarbij leerde hij veel van hoe zijn coach Jona deze toepaste. Ze zette hem zelf aan het werk en kauwde niet voor. Ricco: 'Ik heb geleerd de rust te bewaren, van tevoren analyseren hoe een werkweek eruitziet en wat ik daaruit wil halen met een team.'

Hier kan ik van leren

Ricco is zelfredzaam ingesteld en van nature wat terughoudend bij het aangaan van een coachingstraject. Maar voor deze leergang had hij bewust gekozen. ‘Hier kan ik van leren. Het is belangrijk eerst jezelf goed te leren kennen voordat je dat zelf goed kan toepassen en zo anderen mee kan krijgen.' Ricco raadt deze leergang iedereen aan die meer coördinerende rol gaat aannemen. 'De kracht van deze leergang en van de begeleiding door een coach is het goed kunnen inleven, maar ook weer niet te veel meebewegen. Een goede coach doet een stapje terug, zodat jij zelf moet handelen. Dat brengt mooie inzichten.'