Terugblik KWIV Zomersessie

Ieder ministerie heeft een implementatiecoördinator Kwaliteitsraamwerk IV (KWIV). En bij uitvoeringsorganisaties staat vaak een projectleider hiervoor aan de lat. Tijdens de rijksbrede KWIV Zomersessie op 20 juni jl. kwamen implementatiecoördinatoren, projectleiders en andere KWIV-betrokkenen bijeen om kennis uit te wisselen en inspiratie op te doen. Deelnemers gingen in twee workshops actief aan de slag met vragen, tips en een concrete casus. 

Casus functie UX-design

UX verwijst naar alle interacties die een persoon kan hebben met een website of app: het doel is  een optimale gebruikers- ervaring. In de eerste workshop kregen de deelnemers een casus voorgelegd: ‘Stel dat je een UX-designfunctie aan een KWIV-profiel wilt koppelen. Welk KWIV-profiel is dan het meest passend?’

Aan de hand van één van de KWIV-profielen gingen deelnemers met elkaar in gesprek over de beste match van deze functie en een KWIV-profiel. Ook werd besproken of voor UX-design een nieuw KWIV-profiel nodig is. Dit leidde tot diverse inzichten, die gebruikt kunnen worden in het beheer- en onderhoudsproces van het KWIV.

Hoe gebruik je het KWIV in de praktijk?

Deelnemers gingen in de tweede workshop aan de slag met de vraag: ‘Hoe gebruik je het KWIV in de praktijk?’. Na de implementatie van KWIV is het van belang om te borgen dat de juiste KWIV profielen gebruik worden bij o.a. werving & selectie, instroom en ontwikkeling en doorstroom van medewerkers. Daarnaast zijn KWIV-profielen te gebruiken op organisatieniveau, denk aan organisatieontwikkeling, strategische personeelsplanning (SPP) en bij Leren en Ontwikkelen. Aan de hand van een aantal infographics werd met elkaar gedeeld op welke manieren het gebruik van de KWIV-profielen duurzaam in organisaties is in te bedden. Input van de deelnemers leidde tot feedback op het proces, meer inzicht en onderling begrip tussen organisaties.

Vervolg

De Zomersessie leidde tot waardevolle ontmoetingen, het uitwisselen van ervaringen en tips, en feedback die de rijksbrede implementatie van het Kwaliteitsraamwerk IV weer een stapje verder brengt. In het najaar wordt een volgende rijksbrede sessie georganiseerd.