iBestuur: onderwijs en overheid hebben elkaar nodig

Digitalisering en menselijke maat stond centraal op het iBestuur Congres van 14 september in Den Haag. Onderwijs en onderzoek kunnen de overheid daarbij concreet helpen, liet het programma I-Partnerschap zien met inhoudelijke sessies, praktijkvoorbeelden en een heuse primeur. De uitgenodigde IT-studenten konden ter plekke in gesprek met overheidsmanagers, vanuit hetzelfde idee van kennismaking, samenwerking en kennisontwikkeling.

Staatssecretaris Van Huffelen ontmoet studenten tijdens iBestuur Congres 2022

De primeur? Tijdens de netwerklunch van I-Partnerschap ondertekende Doc-Direkt met ROC Mondriaan, Hogeschool Saxion en Erasmus Academie de intentieverklaring om samen te werken op het gebied van informatiehuishouding. Doc-Direkt is daarmee de eerste rijksorganisatie die de krachten bundelt met onderwijs in de volle breedte: zowel mbo, hbo als wetenschappelijk onderwijs.

Uitwisseling tussen vakgebieden

Die samenwerking met onderwijs is echt noodzakelijk om als overheid flinke stappen te kunnen zetten op het veelomvattende terrein van informatiehuishouding. Dat bleek eerder op de dag al tijdens de sessie van I-Partnerschap over dit thema. Multidisciplinair onderwijs, onderzoek én onderlinge uitwisseling is nodig, stelden Larissa Zegveld (Kennisnet), Charles Jeurgens (Universiteit van Amsterdam), Erik Fledderus (Hogeschool Windesheim), Arre Zuurmond (regeringscommissaris Informatiehuishouding) en Sander Verhoeckx (I-Partnerschap Rijk-Hoger Onderwijs).

Niemand buitensluiten

Hoe zorg je dat big data en kunstmatige intelligentie niet ten koste gaan van bepaalde bevolkingsgroepen? Deze hamvraag legde gespreksleider Kees Verhoeven (Bureau Digitale Zaken) ’s middags voor aan zijn gasten Gerard Barkema (Universiteit Utrecht en stuurgroeplid I-Partnerschap), Giulietta Marani (Digicampus) en Suzanne Hartholt (chief data officer bij de Rijksoverheid). De overkoepelende conclusie: betrek de gebruikers van de technologie (en hun belang) van begin tot eind bij een ontwikkelproces om voor inclusie en diversiteit te zorgen. En doe dat bovendien samen met onderwijs en wetenschap, bepleiten ze alle drie.

Frisse blik

Een gevarieerde groep IT-studenten - afkomstig van diverse universiteiten en hogescholen in het land - zorgde op de congresdag voor hun eigen frisse inbreng. In gesprekken met verschillende overheidsmanagers kregen ze meerdere kanten van de Rijksoverheid te zien. Ook staatssecretaris Alexandra van Huffelen nam hier de tijd voor. De studenten gaven na afloop aan veel indrukken te hebben opgedaan en ook de betrokken managers waren enthousiast. Wat I-Partnerschap betreft dus een interessante aanvulling op het congres om bij de volgende editie verder uit te bouwen…