Mantelzorg: ‘Nee’ zeggen is geen optie

Sandra is moe. Ze is mantelzorger voor haar dochter Maaike die ernstig ziek is na covid. Inmiddels long-covid. Onlangs heeft ze contact opgenomen met bedrijfsmaatschappelijk werker Bianca Hesse. Het wordt haar teveel. Er is geen moment dat er níet aan haar getrokken wordt. Maaike heeft ook nog twee jonge kinderen van 1 en 3 jaar en kan nu niet voor ze zorgen. Dit maakt dat veel van de zorg bij Sandra terechtkomt.

Onzekerheid en frustratie

Sandra geeft aan dat het veel uithoudingsvermogen vraagt om langdurig mantelzorger te zijn. Het is zwaar dat degene die je liefhebt er zo slecht aan toe is. Ze voelt boosheid naar zo’n rotziekte en onmacht. Ze wil zo graag dat Maaike er energie voor zou hebben om leuke dingen te ondernemen met haar gezin. Dat ze er, zoals elke moeder, van kan genieten. ‘Was het maar gewoon normaal,’ zucht Sandra.

Volgens de arts is het onzeker hoe het ziekteproces zal verlopen en hoe lang deze klachten bij Maaike blijven aanhouden. Sandra wil het liefst aan Maaike laten zien dat zij het goed volhoudt, terwijl ze voelt dat dit niet zo is. Er moet echt iets veranderen om het nog vol te houden, maar wat en hoe?

Bianca Hesse

Maak het bespreekbaar

Sandra denkt dat er bijvoorbeeld meer hulp zou moeten komen in de huishouding.

Ik geef haar als tip om contact op te nemen met de gemeente om te kijken of er via hen huishoudelijke hulp kan worden ingezet. Ik vraag ook aan Sandra of zij deze mantelzorgtaak al heeft besproken met haar leidinggevende. Ze geeft aan dat het in het begin wel is besproken, maar dat haar leidinggevende inmiddels niet meer naar de situatie vraagt. Misschien is hij er niet van op de hoogte dat ze nog steeds zoveel doet voor haar dochter. Als bedrijfsmaatschappelijk werker geef ik aan dat het verstandig is om dit wel kenbaar te maken. 

Sociale omgeving

Verder kijken we of andere mensen uit het netwerk van Maaike zouden kunnen ondersteunen. We brengen de hele sociale omgeving van Sandra en Maaike in kaart om te kijken of daar nog mogelijkheden onbenut zijn. Sandra vertelt dat de schoonouders van haar dochter verder weg wonen. Ze proberen op hun manier wel bij te dragen, maar dat is toch beperkter. Daarnaast zijn er ook vriendinnen die regelmatig een maaltijd komen brengen.
We kijken dus naar praktische oplossingen om Sandra te ontlasten. Maar emoties spelen  ook een rol. Het is vreselijk om je dochter zo te zien lijden. Het verdriet, de boosheid en de onmacht krijgen een rol in onze gesprekken. Hoe ga je om met deze emoties? Het is van belang om er aandacht voor te hebben.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is de hulp bij het dagelijks functioneren die vrijwillig en onbetaald wordt verleend aan personen uit je sociale netwerk. Binnen de groep mantelzorgers die intensieve zorg verlenen zijn twee typen te onderscheiden:

  • Mantelzorgers die tijdelijk, bijvoorbeeld tijdens het herstel na een operatie, veel zorg verlenen; na enkele maanden neemt de zorg af.
  • Mantelzorgers die langdurig zorg verlenen aan mensen met een chronische ziekte, een kind met een handicap, een dementerende ouder of partner, of een partner met MS; deze zorg kan jaren duren.

Mantelzorger zijn is vaak geen bewuste keuze, maar is meer het gevolg van omstandigheden. Het verlenen van hulp aan de ander is vaak iets heel vanzelfsprekends, waar van tevoren niet over wordt nagedacht, je rolt er geleidelijk in. Het begint met een boodschapje halen en wordt stukje bij beetje meer en meer. Je kunt het niet, niet doen. Aan iets wat zo vanzelfsprekend is wordt niet snel aandacht besteed en daarom worden mantelzorgers niet altijd als zodanig herkend door hun omgeving.

Herken jij je in de bovenstaande situatie en wil je hierover of over een andere situatie eens in gesprek met een onafhankelijk persoon. Neem dan gerust contact op. Wij denken graag met je mee!

Hoe zijn we te bereiken?

Je kunt zelf rechtstreeks contact zoeken met de bedrijfsmaatschappelijk werker, die werkzaam is voor jouw organisatieonderdeel. Deze informatie staat op de pagina op Rijksportaal onder Bedrijfsmaatschappelijk werk.

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel neem dan contact op met het Bedrijfsmaatschappelijk loket (werkdagen van 09.00 – 17.00 uur via 088 371 37 10).