Doe mee aan het BZK Alfabetgesprek: 'Hoe innovatief zijn we?'

Hoe kunnen we door innovatie beter aan de maatschappelijke opgaven werken? 

Plaatsvervangend secretaris generaal Mark de Boer en een aantal directeuren horen graag jullie ideeën hierover en gaan met je in gesprek. Schrijf je snel in. De link staat onderaan dit nieuwsbericht. Het eerste gesprek met Mark de Boer vindt al volgende week op 17 november plaats en vol = vol. 

Wat is een Alfabetgesprek?

Een Alfabetgesprek is een gesprek tussen ongeveer 10 collega’s uit zo veel mogelijk diverse organisatieonderdelen die elkaar meestal nog niet kennen met een directeur of DG van BZK als gespreksleider. Doel daarbij is om gezamenlijk een dialoog te voeren, waarbij diverse onderwerpen aan bod kunnen komen. Dus als je echt iets hebt wat je kwijt wil dan is daarvoor de ruimte. Daarnaast brengen we per ronde ook een gespreksthema in. In de regel een vraag over iets wat actueel speelt (bv. Wat betekent hybride werken voor jou?) of iets dat de organisatieontwikkeling van BZK raakt (bv. Hoeveel regelruimte ervaar jij op de werkvloer?

Wat is het doel?

Naast dat de gesprekken BZK-brede kennisuitwisseling, perspectiefverbreding en de onderlinge verbinding tussen jou en je collega’s bevorderen is een ander belangrijk doel om actief op te halen wat er op de werkvloer leeft. In die zin vervullen ze dus een signaalfunctie. Iemand van team Organisatieontwikkeling zorgt daarbij voor de verslaglegging op hoofdlijnen. Waar nodig worden relevante aandachtspunten op de juiste tafels geagendeerd. In de regel vinden de gesprekken door het jaar heen plaats in gespreksrondes van acht tot twaalf weken. Eén ronde in het voorjaar en één in het najaar.

Vraag voor deze ronde: “Hoe innovatief zijn we?”

Uit de vorige ronde met als vraag: “Zijn we met de goede dingen bezig?” kwam innovatie als aandachtpunt naar voren. In de beelden vanuit de deelnemers staat BZK niet bekend als een “state of the art” departement? Eerder wat evolutionair als revolutionair. Ondanks dat innovatie wel degelijk plaatsvindt, denk bv. aan alle ICT en facilitaire slagen die we maken rondom hybride werken. Dus klopt dit beeld? Misschien is er gewoon te weinig zicht op waar we mee bezig zijn?

Innovatie gaat naast technologische vernieuwingen zoals inzet van kunstmatige intelligentie en datagedreven werken ook over produkt- en procesinnovatie. Over anders organiseren, anders samenwerken. Hier raakt het ook “werken aan de bedoeling”. Wil je jouw mening kwijt, heb je goede tips en ideeën of voorbeelden? Neem dan – juist in de maand Innovember- deel aan het alfabetgesprek!

Waarom meedoen?

Een Alfabetgesprek is vooral heel leuk. Het laat je nadenken over je werk en je ontmoet collega’s die bezig zijn met dingen waarvan je wellicht niet eens wist dat BZK daar ook mee bezig is. Je hoort verhalen die je inspireren om dingen anders te doen of andere dingen te gaan doen. En natuurlijk vinden collega’s het ook leuk om jou te leren kennen. Daarnaast is het een uitgelezen kans om jouw verhaal, ideeën, suggesties of perspectief te delen. Inzichten waar we als organisaties van kunnen leren!

Waarom jij?

Per gespreksronde nodigen we actief mensen uit die worden gesorteerd op de eerste letter van hun voornaam. Dat levert allerlei leuke en onverwachte samenstellingen op. En daarmee ook andere gesprekken. Vandaar ook de naam: Alfabetgesprek. Elke ronde nodigen we zo een andere groep collega’s van BZK uit. Daarnaast is er voor iedereen die op basis van de gespreksvraag deel zou willen nemen een open invitatiebericht via de BZK Rijksportaal.

Aanmelden

Heb je zin en tijd om met ons in gesprek te gaan?  Meld je dan hier aan

De gesprekken duren een uur. 

Wij kijken ernaar uit om met elkaar in gesprek te gaan, 

Hartelijke groet, 
Namens Team Organisatieontwikkeling, 
Aad Fase