Bedrijfsmaatschappelijk werk en Financieel Loket: steun in de rug in moeilijke tijden

In het leven gaat het niet altijd van een leien dakje. Problemen kunnen ervoor zorgen dat je niet goed kunt functioneren in je werk. Dan kan het prettig zijn als er binnen de organisatie professionele hulpverleners zijn die je een handje helpen. Een gesprek met Marieke Smit en Renee van Rumpt van UBR|EC O&P.

Steun in de rug in moeilijke tijden

Marieke Smit is bedrijfsmaatschappelijk werker (BMW-er) bij UBR|EC O&P. Ze werkt voor opdrachtgevers binnen het hele Rijk, bijvoorbeeld bij penitentiaire inrichtingen. Binnen haar regio is ze altijd onderweg, want ze werkt op locatie bij de afnemer.

Marieke: 'De problemen waarmee ik als BMW-er te maken krijg, spelen op een heel breed terrein. In grote lijnen gaat het om problemen die het functioneren op het werk (negatief) kunnen beïnvloeden. Dat kunnen problemen thuis of op het werk zijn: transitie, stress, schokkende zaken, relatieproblemen, verlies, noem maar op.'

Er zijn wel grenzen aan de hulpverlening van de BMW-er. 'We zijn geen algemeen maatschappelijk werkers, geen psychologen of psychiaters; we kunnen bijvoorbeeld geen gezinsproblemen oplossen. Wel kunnen we informatie en advies geven. Ook adviseer ik het management, in individuele gevallen en bij algemene aangelegenheden. Verder maak ik deel uit van sociaal medische teams, die bestaan uit de bedrijfsarts, manager, leidinggevende, BMW-er en soms nog andere personen.'

Financieel Loket

Renee van Rumpt is financieel hulpverlener bij het Financieel Loket van UBR|EC O&P. Daar werkt ze vanaf 2010. Ook zij is vaak op locatie werkzaam, maar haar standplaats is in Den Haag.

Ze krijgt cliënten die financiële problemen hebben en zijn doorverwezen door het BMW, bijvoorbeeld door Marieke. Medewerkers kunnen verschillende soorten financiële problemen hebben als ze zich bij het Financieel Loket aanmelden. Bijvoorbeeld tijdelijk dubbele woonlasten bij scheidingen of inkomensterugval na het 1e ziektejaar. Maar er zijn ook gevallen van bijna uitzichtloze schulden. 'Het is belangrijk dat je de problemen waardevrij tegemoet treedt. En in veel gevallen kan ik best begrijpen hoe zaken zo gelopen zijn.' zegt Renee.

'In de meeste gevallen gaat het erom medewerkers beter te laten functioneren, om verzuim en concentratieverlies tegen te gaan.', zegt Renee. Leidinggevenden hoeven niet precies te weten waar het om gaat. Wel stuurt BMW uiterlijk na een 2e gesprek een bericht aan de leidinggevende, alleen over het proces en niet over de inhoud. 'Het is soms wel schipperen tussen afnemer en cliënt. Anderzijds is het toch ook fijn dat je via je werkgever aan een oplossing kunt werken.'

Problematisch

Cliënten krijgen geen geld van het Financieel Loket. Wel maakt de financieel hulpverlener een inventarisatie van het probleem en kijkt of de schulden in 36 maanden afgelost kunnen worden. Daar adviseert de hulpverlener de medewerker dan bij. Lukt het niet binnen 36 maanden, en gaat de aflossing boven de afloscapaciteit, dan wordt de schuld als problematisch beschouwd en verwijst het Financieel Loket door naar een Gemeentelijke Kredietbank of een erkende schuldhulpverlenende instelling waar het FL een samenwerkingsverband mee heeft. Maar daar houdt het niet mee op. 'We blijven de vinger aan de pols houden. Soms moet je mensen blijven begeleiden om te voorkomen dat ze terugvallen.' zegt Renee. 'En die mensen willen dat zelf ook graag.'

Mooi werk

'Soms lopen zaken zo door elkaar dat we samen met de cliënt praten.', vertellen Marieke en Renee. En nee, ze worden niet moe van al die problemen. Marieke: 'Het is elke keer weer een andere samenloop van omstandigheden die de problemen veroorzaakte. Ik vind het mooi werk. Ons uiteindelijke doel is mensen weer zelfredzaam te maken en zelf weer de regie op hun leven te laten oppakken. Als dat lukt – en dat is heel vaak – dan is dat heel bevredigend.'

Hoort bij