UBR|RBO spin in het web bij NSS 2014

In september 2013 werd de Rijks Beveiligings Organisatie van de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR|RBO) nauw betrokken bij de 3e Nucleair Security Summit (NSS) die afgelopen maart in Den Haag werd georganiseerd. Tijdens de NSS is UBR|RBO ingezet voor zowel beveiliging voorafgaand als tijdens de top en voor de accreditatie.

UBR|RBO Spin in het web van NSS 2014

UBR|RBO, bekend met rijksevenementen, staatsbezoeken en Europese voorzitterschappen, had een conferentie met zo'n omvang en impact nog niet eerder meegemaakt. Het betekende volgens de manager UBR|RBO 'een nieuwe en spannende ervaring voor de mannen en vrouwen die hieraan mochten meewerken.

Het motto van de Top was: "de Top moet veilig, ongestoord en waardig verlopen".'

Aanwezig waren:

  • 58 wereldleiders
  • 5.000 delegatieleden
  • 3.000 journalisten
  • 12.000 mensen die de ondersteuning voor deze 2 dagen leverden

Registratie en accreditatie

Al deze mensen moesten geaccrediteerd worden in het accreditatiesysteem. UBR|RBO was verantwoordelijke voor de toegangscontrole en onder toezicht van 2 coördinatoren van UBR|RBO werden 30 rijksbeveiligers opgeleid om het accreditatiesysteem te voorzien van al deze gegevens. Zo'n 23.000 registraties werden gecontroleerd. Hierna werden de registraties naar de diensten gestuurd voor de nodige screening. Naast de invoering en het checken van de gegevens werden 22.000 passen gedrukt, dit alles om ervoor te zorgen dat iedereen door een biometrische gezichtsherkenning bij de ingang kon worden gecheckt.

Gezichtsherkenning en X-ray

Voor de toegangscontrole werd gezichtherkenning gebruikt, een technologie die voor het eerst werd toegepast bij een conferentie. UBR|RBO moest hiervoor eerst deze technologie testen. Hiervoor zijn zelfs identieke tweelingen uitgenodigd. Naast de biometrische toegangscontrole werden de gasten ook gecontroleerd door X-ray en detectiepoorten.

Nauwkeurige planning

Vanwege de grootschaligheid en de beveiliging van de internationale zone werden 600 beveiligers, afkomstig van de NLDA, DV&O en UBR|RBO, ieder met hun specifieke bevoegdheden en taakgebieden, ingezet. Dit vereist een zeer nauwkeurige planning.

Samenwerking

Bij de organisatie waren natuurlijk ook anderen partijen betrokken. De collega's die zich op het ministerie van Buitenlandse Zaken inzette voor de accreditatie en registratie, de collega's op de departementen die 'de gaten dicht liepen' en de collega's van de planning, die er met elkaar voor hebben gezorgd dat er overal voldoende mensen waren. Door de inzet van al deze mensen was de NSS een succes.

Trots

Manager van UBR|RBO Alfons Mooren is bijzonder trots op de inzet, toewijding en vakmanschap van zijn medewerkers tijdens deze conferentie: 'Het resultaat mag er zijn. We wisten al dat we professionals in dienst hadden. Door alle aandacht is dit nu ook bekend binnen en buiten onze landsgrenzen.'

Hoort bij